Wpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Loading...
Thumbnail Image
Editors
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instytut Nauk Prawnych PAN
ISBN
978-83-66300-58-3
978-83-66300-59-0
DOI
Language
pl
Keywords
Organizacja Narodów Zjednoczonych, prawa człowieka, ochrona praw, Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzecznictwo, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencja o prawach dziecka, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin
Abstract
Spis treści:

<< s. 15-26 >>
Roman Wieruszewski
Wprowadzenie

Część I. Recepcja uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

<< s. 29-50 >>
Roman Wieruszewski
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych

<< s. 51-63 >>
Anna Hernandez-Połczyńska
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych

<< s. 65-78 >>
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

<< s. 79-93 >>
Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

<< s. 95-117 >>
Anna Hernandez-Połczyńska
Konwencja o prawach dziecka

<< s. 119-135 >>
Grażyna Baranowska
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

<< s. 137-146 >>
Grażyna Baranowska
Konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem

<< s. 147-164 >>
Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

<< s. 165-174 >>
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin

Część II. Studia przypadków

<< s. 177-181 >>
Roman Wieruszewski
Prawo do sądu. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej – Baka przeciwko Węgrom

<< s. 183-189 >>
Roman Wieruszewski
Wolność sumienia i wyznania. Zakaz eksponowania symboli religijnych – Dogru przeciwko Francji, Kervanci przeciwko Francji

<< s. 191-203 >>
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Wolność wypowiedzi negacjonistów – Perinçek przeciwko Szwajcarii

<< s. 205-216 >>
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Dyskryminacja oraz nienawiść rasowa, etniczna i narodowościowa wobec Romów – Sejdić i Finci przeciwko Bośni i Hercegowinie, Vona przeciwko Węgrom, H.D. i inni przeciwko Czechom

<< s. 217-226 >>
Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Przemoc domowa i dyskryminacja ze względu na płeć – Opuz przeciwko Turcji i inne

<< s. 227-238 >>
Anna Hernandez-Połczyńska
Dobro dziecka a pozbawienie władzy rodzicielskiej – Strand Lobben i inni przeciwko Norwegii

<< s. 239- 248 >>
Anna Hernandez-Połczyńska
Detencja dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców – Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga przeciwko Belgii, Popov przeciwko Francji, Abdullahi Elmi i Aweys Abubakar przeciwko Malcie

<< s. 249- 258 >>
Grażyna Baranowska
Obowiązek przeprowadzenia skutecznego śledztwa i naruszenia ciągłe – Janowiec i inni przeciwko Rosji

<< s. 259- 266 >>
Grażyna Baranowska
Dopuszczalność dowodów w postępowaniu karnym – Ćwik przeciwko Polsce

<< s. 267- 280 >>
Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Realizacja prawa do nauki przez osoby z niepełnosprawnościami – Çam przeciwko Turcji, Enver Şahin przeciwko Turcji i inne

<< s. 281- 286 >>
Grażyna Baranowska
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Anna Hernandez-Połczyńska
Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Roman Wieruszewski
Wnioski

<< s. 287- 297 >>
Bibliografia
Description
Citation
Wpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, INP PAN, Warszawa 2022.
Table of content