Sąd własności intelektualnej - struktura, kognicja i prymat właściwości

Loading...
Thumbnail Image
Editors
Date
2021-08-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
INP PAN
ISBN
978-83-66300-39-2
978-83-66300-40-8
DOI
10.5281/zenodo.5147591
Language
pl
Keywords
sąd własności intelektualnej, postępowanie cywilne, kognicja sądu, materiały przygotowawcze, legislacja, spory kompetencyjne, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa, własność intelektualna, Intellectual Property Court, intellectual property, civil law procedure, court's cognition, legislation, competence disputes, material jurisdiction, territorial jurisdiction
Abstract
1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca wyspecjalizowane sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Spowodowała ona konieczność określenia zakresu spraw podlegających rozpoznaniu przez wyspecjalizowane sądy. W monografii decydowanie przez sąd własności intelektualnej o zakresie swojej rzeczowej lub miejscowej właściwości zostało ukazane w szerszym kontekście specyfiki organizacji sądów własności intelektualnej i zakresu kognicji. Autor wyczerpująco omówił trudności kwalifikacyjne wynikające z szerokich granic własności intelektualnej, zbieg norm ochrony konkurencji i ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz zagadnienie komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych. Walorem publikacji są odniesienia do materiałów przygotowawczych, wskazujących cel, jaki chciał osiągnąć projektodawca, a następnie ustawodawca. Ich wykorzystanie do analiz dogmatycznych pozwala na poszerzenie wiedzy na temat obiektywnego kontekstu powstania aktu prawnego, ułatwiając zobiektywizowaną analizę ratio legis.
Description
Citation
K. Kurosz, Sąd własności intelektualnej - struktura, kognicja i prymat właściwości, INP PAN, Warszawa 2021.
Table of content
<< s. 7-11 >> Wstęp << s. 12-21 >> Znaczenie materiałów przygotowawczych (wewnętrznych) dla wykładni prawa << s. 22-30 >> Historia prac nad projektem ustawy << s. 31-55 >> Organizacja sądów własności intelektualnej – geneza regulacji i jej ogólna charakterystyka << s. 56-85 >> Kognicja sądów własności intelektualnej << s. 86-96 >> Historia prac nad przepisem o prymacie sądu własności intelektualnej << s. 97-108 >> Spory kompetencyjne – właściwość rzeczowa i miejscowa << s. 109-110 >> Zakończenie << s. 111-120 >> Bibliografia