Media społecznościowe w postępowaniu karnym

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
INP PAN
ISBN
978-83-66300-64-4
978-83-66300-65-1
DOI
Language
pl
Keywords
kryminalistyka, media społecznościowe, postępowanie karne, postępowanie dowodowe, dowód, stalking, cyberprzestępczość, kradzież tożsamości, przestępstwa z nienawiści, znęcanie się nad zwierzętami, plagiat, piractwo, dowód elektroniczny, pedofilia, procedural criminal law, criminal proceedings, proceedings to take evidence, evidence, cybercrime, theft, identity, hate crime, piracy, forensics, plagiarism, social media
Abstract
Dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr podkreślił w recenzji wydawniczej, że wyniki badań i ich omówienia mogą być inspiracją nie tylko dla prawników, ale także osób zainteresowanych nowymi technologiami oraz przedstawicieli nauk społecznych analizujących różnorakie fenomeny prawne czy funkcjonowanie instytucji tworzących i stosujących prawo. Natomiast dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW wskazał w recenzji, że publikacja jest bardzo ciekawym materiałem, w którym w zwartej i merytorycznie spójnej formie znajdują się unikalne treści. Przejrzystość i spójność struktury publikacji, pomimo wieloautorowości, znacznie ułatwia jej czytanie. Przedstawione wyniki badań przedstawione przez poszczególnych autorów są wynikami oryginalnymi.
Description
Citation
Waszkiewicz P. (red.), Media społecznościowe w postępowaniu karnym, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2022
Table of content
<< s. 7-18 >> Paweł Waszkiewicz Dowody z Facebooka, Instagrama, Twittera. Media społecznościowe w postępowaniu karnym << s. 19-44 >> Adam Goliasz, Krzysztof Worek Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o stalking i kradzież tożsamości << s. 45-68 >> Filip Dąbrowski, Jakub Nadolny Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o czyny zabronione z art. 202 k.k. << s. 69-91 >> Ewa Chmiel, Martyna Krokus Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o zniesławienie << s. 93-119 >> Anna Julia Chabiera, Miłosz Klotz Dowody z mediów społecznościowych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści - praktyka polskich organów ścigania << s. 121-143 >> Katarzyna Chruścińska, Agnieszka Nawara Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o czyny zabronione z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt << s. 145-168 >> Barbara Domańska, Szymon Czerwiński Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o czyny zabronione z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych << s. 169-184 >> Magdalena Tomaszewska-Michalak, Błażej Stromczyński, Karolina Skraba, Stanisław Rabczuk, Paweł Waszkiewicz Facebook est regina probationum? Ocena dowodów pochodzących z mediów społecznościowych przez sędziów w świetle badań eksploracyjnych << s. 185-206 >> Katarzyna Bayer, Jan Bitner, Marta Czekalska, Paweł Waszkiewicz Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez sędziów wydziałów karnych - wynik badań kwestionariuszowych << s. 207-227 >> Piotr Lewulis Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach karnych. Wynik wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych << s. 229-250 >> Stanisław Rabczuk, Przemysław Czerwiński Cyber vetting. Nabór do Policji w świetle badań ankietowych << s. 251-270 >> Stanisław Rabczuk Pozyskiwanie danych pochodzących z mediów społecznościowych - perspektywy dla polskich organów ścigania w kontekście rozporządzenia e-evidence << s. 271-288 >> Błażej Stromczyński Brawo wy! Analiza reakcji społeczeństwa na publikacje Policji dotyczące seksualnego wykorzystania małoletnich na portalu Facebook << s. 289-295 >> Załącznik nr 1. Kwestionariusz do badań ankietowych << s. 296-301 >> Załącznik nr 2. Kwestionariusz wykorzystywany w badaniach z sędziami (dane będą zanonimizowane) << s. 302-308 >> Załącznik nr 3. Treści dowodowe z mediów społecznościowych << s. 309-315 >> Załącznik nr 4. Kwestionariusz wykorzystywany w badaniach uczniów klas policyjnych