Statistics for e-BIBLIOTEKA PRAWNICZA

Total visits

views
Status prawny wspólnoty gruntowej w Polsce 157
Konstytucyjna zasada równości wyborów w wyborach do rad małych i średnich gmin. Aspekt materialny 104
Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej 73
Recent Developments in EU Anti-Corruption Strategy: the Missing Element of the Return of Corrupt Assets to ‘Victim Countries' 58
Profesor Stanisław Kasznica - skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki 49
Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie 43
Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej 41
Konstytucja Socjalistycznej Republiki Rumunii 41
Aksjologia administracji – rozważania na temat istoty wartości w administracji publicznej 34
Polski dorobek w zakresie międzynarodowego prawa karnego w latach 1918-2018 33