Niezawisłość Sędziowska. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Sąd Najwyższy i Instytut Państwa i Prawa PAN w dniu 20 kwietnia 1990 r. w Popowie

Loading...
Thumbnail Image
Date
1990
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sąd Najwyższy, Instytut Państwa i Prawa PAN
ISBN
DOI
Language
pl
Keywords
sędzia, judge, niezawisłość, sovereignty
Abstract
Description
Citation
Gaj J. (red.), Niezawisłość sędziowska. Materiały konferencji naukowej, zorganizowanej przez Sąd Najwyższy i Instytut Państwa i Prawa PAN w dniu 20 kwietnia 1990 r. w Popowie, Sąd Najwyższy, IPiP PAN, Warszawa 1990.
Table of content
<<s. 2-4>> Przemówienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr A. Łopatki na otwarcie konferencji <<s. 5-12>> Referat Dyrektora Instytutu Państwa i Prawa PAN Prof. dr J. Łętowskiego nt.: Pozycja sędziego we współczesnym systemie rządzenia państwem <<s. 13-30>> Referat sędziego SN dr hab. K. Piaseckiego nt.: Niezawisłość sędziowska- uwarunkowania i zagrożenia <<s. 31-37>> Referat doc. dr hab. L. Kubickiego nt.: Krajowa Rada Sądownictwa jako strażnik niezawisłości sędziowskiej <<s. 38-45>> Referat Prezesa Sądu Najwyższego- kierującego Izbą Wojskową gen. K. Lipińskiego nt.: Niezawisłość sędziowska w sądach wojskowych <<s. 46-55>> Referat Z. Franka nt.: Wolność wypowiadania się a niezawisłość sędziowska <<s. 56-64>> Referat sędziego Sądu Najwyższego J. Żurawskiego nt.: Etyka zawodowa sędziego ze szczególnym uwzględnieniem niezawisłości sędziowskiej (kilka uwag) <<s. 65>> Dyskusja <<s. 65>> Wypowiedź Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego prof. dr M. Tyczki <<s. 65>> Wypowiedź sędziego Sądu Najwyższego H. Kwaśnego <<s. 67>> Wypowiedź Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr A. Zielińskiego <<s. 67-70>> Wypowiedzi I Zastępcy Ministra Sprawiedliwości prof. dr A. Strzembosza <<s. 68-70>> Wypowiedź sędziego Sądu Najwyższego M. Synoradzkiego <<s. 70-73>> Wystąpienie prof. dr W. Daszkiewicza <<s. 73>> Słowo końcowe Dyrektora Instytutu Państwa i Prawa PAN prof. dr J. Łętowskiego