E-Bibiblioteka Prawnicza: Recent submissions

 • Krajewski, Krzysztof; Kubiak, Jacek R.; Sokołowska, Alicja; Ostrihanska, Zofia; Rzeplińska, Irena; Gaberle, Andrzej; Nelken, Jan (Zakład Kryminologii Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, 1987)
 • Kossowska, Anna; Siemaszko, Andrzej; Ostrihanska, Zofia; Rzeplińska, Irena; Rożeńska, Regina; Przybysz, Rafał; Szamburska, Jolanta; Wójcik, Dobrochna; Bielewicz, Antoni (Zakład Kryminologii Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, 1988)
 • Jasiński, Jerzy; Bielewicz, Antoni; Ostrihanska, Zofia; Wójcik, Dobrochna; Poklewski-Koziełł, Krzysztof; Błachut, Janina; Nelken, Jan (Zakład Kryminologii Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, 1990)
 • Cohen, Stanley; Ostrihanska, Zofia; Wójcik, Dobrochna; Siemaszko, Andrzej; Jasiński, Jerzy; Mazur, Andrzej; Zakrzewski, Paweł (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1991)
 • Krajewski, Krzysztof; Porowski, Michał; Bulenda, Teodor; Hołda, Zbigniew; Rzepliński, Andrzej; Rzeplińska, Irena; Lorek, Zdzisław; Krawczyk, Jacek; Jasiński, Jerzy (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1992)
 • Kossowska, Anna; Krawczyk, Jacek; Jasiński, Jerzy; Szumski, Jerzy; Stanowska, Maria; Rdzanek-Piwowar, Grażyna (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1993)
 • Kossowska, Anna; Stańdo-Kawecka, Barbara; Szumski, Jerzy; Rzeplińska, Irena; Kielasiński, Marek; Gruszczyńska, Beata; Migdał, Jerzy (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1994)
 • Szamota-Saeki, Barbara; Krajewski, Krzysztof; Kossowska, Anna; Krawczyk, Jacek; Rzeplińska, Irena; Bielewicz, Antoni; Szumski, Jerzy; Wojciechowski, Grzegorz; Bedyński, Krystian (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1995)
 • Kury, Helmut; Krajewski, Krzysztof; Obergefell-Fuchs, Joachim; Szlachcicowa, Irena; Domagalski, Władysław; Tuziak, Bożena; Rowicka, Dorota (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1996)
 • Schneider, Hans J.; Siemaszko, Andrzej; Ostrihanska, Zofia; Wójcik, Dobrochna; Mawby, Rob J.; Walklate, Sandra; Görgenyi, Ilona; Szumski, Jerzy; Bedyński, Krystian; Gruszczyńska, Beata; Marczewski, Marek (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 1998)
 • Czarnecka-Dzialuk, Beata; Wójcik, Dobrochna; Krajewski, Krzysztof; Błachut, Janina; Światłowski, Andrzej; Gruszczyńska, Beata; Marczewski, Marek; Kulma, Roman; Siemaszko, Andrzej (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2000)
 • Kossowska, Anna; Lasocik, Zbigniew; Szymanowska, Aleksandra; Tyszkiewicz, Leon; Kosmowski, Sebastian; Melezini, Mirosława; Szczygieł, Grażyna Barbara; Laskowska, Katarzyna; Guzik-Makaruk, Ewa (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2004)
 • Batawia, Stanisław; Szamota-Saeki, Barbara; Szymanowski, Teodor; Ostrowska, Krystyna (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2005)
 • Lévay, Miklós; Pfeiffer, Christian; Windzio, Michael; Kleimann, Matthias; Shelley, Louise I.; Siemaszko, Andrzej; Tonry, Michael H.; Válková, Helena; Hulmáková, Jana; Adamski, Andrzej; Kosiński, Jerzy N.; Fajst, Michał; Filipkowski, Wojciech; Gradoń, Kacper; Gruszczyńska, Beata; Jasiakiewicz, Agnieszka; Klaus, Witold; Kossowska, Anna; Kremplewski, Andrzej; LASOCIK, Zbigniew; Opora, Robert; Płatek, Monika; Pływaczewski, Emil W.; Szczygieł, Grażyna Barbara; Rau, Zbigniew; Rzeplińska, Irena; Serwiak, Sebastian; Sitarz, Olga; Sołtysiak-Blachnik, Anna; Woźniakowska-Fajst, Dagmara (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2007)
 • Lelental, Stefan (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992)
  Spis treści:
 • Grygiel, Joanna (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2021-12)
  Celem opracowania jest przeprowadzenie szczegółowej analizy występowania zjawiska obstrukcji w procesie karnym. W pierwszej części opracowania dokonano ogólnej charakterystyki obstrukcji, w szczególności z perspektywy ...
 • Czerwiński, Marcin; Sitarz, Olga; Bek, Dominika; Olejek, Tomasz; Chmura-Szczecińska, Edyta; Izarova, Iryna; Uhrynovska, Oksana; Summers, Robert; Pszczółkowski, Piotr (Wydawnictwo INP PAN, 2022)
 • Chomczyński, Piotr; Corcoran, Mary; Klaus, Witold; Lasocik, Zbigniew; Stańdo-Kawecka, Barbara; Dawidziuk, Ewa; Kotowska, Kamila; Kowalczyk, Małgorzata; Wiktorska, Paulina; Włodarczyk-Madejska, Justyna; Kopeć, Maria; Goździk, Gabriela; Wzorek, Dominik; Mierzwińska-Lorencka, Joanna; Dziekański, Paweł; Matczak, Anna; Trzeskowska-Kubasik, Karolina (Wydawnictwo INP PAN, 2021)
 • Sehn, Michał (Wydawnictwo INP PAN, 2021)