DSpace Repository

Licencja przymusowa prawie patentowym - cel i funkcje w ujęciu historycznym

Show simple item record

dc.contributor.author Helena, Żakowska-Henzler
dc.date.accessioned 2022-06-22T17:10:12Z
dc.date.available 2022-06-22T17:10:12Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.citation H. Żakowska-Henzler, Licencja przymusowa prawie patentowym - cel i funkcje w ujęciu historycznym, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2021. pl_PL
dc.identifier.isbn 978-83-66300-53-8
dc.identifier.other 10.5281/zenodo.5831109
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/812
dc.description.abstract Od kilku dekad utrzymują się kontrowersje wokół wpływu obecnie dominującego modelu ochrony patentowej na postęp techniczny i rozwój gospodarczy, a także jego zgodności z aksjologicznymi fundamentami współczesnych systemów prawnych i społecznych w państwach prawa. Dyskusje te koncentrują się na zagadnieniach związanych z ochroną patentową osiągnięć w naukach biomedycznych, a ich nasilenie związane jest z ekspansją ochrony patentowej. Zdaniem niektórych ukształtowany w jej wyniku model ochrony patentowej hamuje postęp w medycynie, pojmowany zarówno jako tworzenie nowych rozwiązań jak też i ich upowszechnianie. Dlatego zgłaszane są postulaty szerszego niż dotychczas wykorzystywania instytucji licencji przymusowej dla korygowania takich negatywnych skutków. Charakter i waga wysuwanych w tej dyskusji argumentów, skłaniają do postawienia pytania o zasadność takich postulatów, a w szczególności o zgodność takich postulatów z funkcją, jaka w ramach prawa patentowego przypisana jest instytucji licencji przymusowej, a także o możliwość realizacji tych funkcji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną patentową w wyniku jej ekspansji. pl_PL
dc.description.abstract Spis treści:
dc.description.abstract
dc.description.abstract
dc.description.abstract << s. 6-10 >>
dc.description.abstract Wprowadzenie
dc.description.abstract
dc.description.abstract << s. 11 -13 >>
dc.description.abstract 1. Ewolucja modelu ochrony ptentowej
dc.description.abstract
dc.description.abstract << s. 14-31 >>
dc.description.abstract 2. Od przywilejów do prawa patentowego
dc.description.abstract
dc.description.abstract << s. 32-58 >>
dc.description.abstract 3. Licencje przymusowe - ich cel i uzasadnienie
dc.description.abstract
dc.description.abstract << s. 59-71 >>
dc.description.abstract 4. Rola licencji przymusowych na gruncie nowego modelu ochrony patentowej i nowych problemów
dc.description.abstract
dc.description.abstract << s. 72-84 >>
dc.description.abstract 5. Dostosowanie oddziaływania licencji przymusowej do nowego modelu ochrony patentowej
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN pl_PL
dc.relation.ispartofseries Frontier Research;
dc.subject licencja przymusowa pl_PL
dc.subject prawo patentowe pl_PL
dc.title Licencja przymusowa prawie patentowym - cel i funkcje w ujęciu historycznym pl_PL
dc.type Book pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account