DSpace Repository

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału

Show simple item record

dc.contributor.author Włodarczyk, Beata
dc.date.accessioned 2021-11-10T13:41:02Z
dc.date.available 2021-11-10T13:41:02Z
dc.date.issued 2021-10-30
dc.identifier.citation Włodarczyk B., Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2021. pl_PL
dc.identifier.isbn 978-83-66300-43-9
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/730
dc.description Spis treści
dc.description
dc.description << s. 7-10 >>
dc.description Wstęp
dc.description
dc.description << s. 11-29 >>
dc.description 1. Europejski model rolnictwa
dc.description
dc.description << s. 30-42 >>
dc.description 2. Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej
dc.description
dc.description << s. 43-62 >>
dc.description 3. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi na tle swobody przepływu kapitału
dc.description
dc.description << s. 63-83 >>
dc.description 4. Stanowisko Komisji Europejskiej w przedmiocie ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi
dc.description
dc.description << s. 84-86 >>
dc.description Zakończenie
dc.description << s. 87-99 >>
dc.description Bibliografia
dc.description.abstract Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi wpływają na funkcjonowanie całego sektora rolnego. Nieruchomości rolne stanowią bowiem podstawę prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie oraz wszechstronnego, nie tylko ekonomicznego, rozwoju obszarów wiejskich. Zakres oddziaływania regulacji dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi jest jednak znacznie szerszy – obejmuje zarówno społeczeństwo jak i przyrodę. Wynika to z charakteru nieruchomości rolnych, które są dobrem szczególnym – są niepomnażalne, zdegradowane odnawiają się bardzo powoli, stanowią środowisko życia dla wielu organizmów. Gleba będąca głównym elementem ekosystemów lądowych, nie bez powodu nazywana jest „fabryką życia”. Bez niej, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju naukowego, nie byłaby możliwa produkcja żywności na skalę niezbędną do zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Nieruchomości rolne to zatem zasób, z którego czerpią wszyscy. Rolnictwo zaś można określić jako „dostarczyciela dóbr publicznych” o charakterze niekomercyjnym. Wśród nich, obok wspomnianego już bezpieczeństwa żywnościowego, jest także utrzymanie bioróżnorodności, podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji kulturalnej oraz tożsamości wsi i regionów, a także spójności i żywotności obszarów wiejskich. pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Instytut Nauk Prawnych PAN pl_PL
dc.relation.ispartofseries Basic Research;
dc.subject nieruchomość rolna pl_PL
dc.subject obrót nieruchomościami rolnymi pl_PL
dc.subject rolnictwo pl_PL
dc.subject rolnik pl_PL
dc.subject prawo wspólnotowe UE pl_PL
dc.subject Wspólna Polityka Rolna pl_PL
dc.title Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału pl_PL
dc.type Book pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account