DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2007-2008, t. XXIX-XXX

Show simple item record

dc.contributor.author Czarnecka-Dzialuk, Beata
dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Bieńkowska, Ewa
dc.contributor.author Christie, Nils
dc.contributor.author Gruszczyńska, Beata
dc.contributor.author Kossowska, Anna
dc.contributor.author Krajewski, Krzysztof
dc.contributor.author Kury, Helmut
dc.contributor.author Brandenstein, Martin
dc.contributor.author Laskowska, Katarzyna
dc.contributor.author Mościskier, Andrzej
dc.contributor.author Siemaszko, Andrzej
dc.contributor.author Stanik, Jan M.
dc.contributor.author Szamota-Saeki, Barbara
dc.contributor.author Tyszkiewicz, Leon
dc.contributor.author Wilk, Leszek
dc.contributor.author Zalewski, Wojciech
dc.contributor.author Bojarski, Tadeusz
dc.contributor.author Gaberle, Andrzej
dc.contributor.author Grześkowiak, Alicja
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Konarska-Wrzosek, Violetta
dc.contributor.author Korcyl-Wolska, Marianna
dc.contributor.author Lubelski, Marek Jan
dc.contributor.author Marek, Andrzej
dc.contributor.author Ostrowska, Krystyna
dc.contributor.author Rzeplińska, Irena
dc.contributor.author Stańdo-Kawecka, Barbara
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Adamski, Andrzej
dc.contributor.author Czapska, Janina
dc.contributor.author Daniluk, Paweł
dc.contributor.author Filar, Marian
dc.contributor.author Gilinskiy, Yakov
dc.contributor.author Jakubowska-Hara, Jolanta
dc.contributor.author Kaczmarek, Tomasz
dc.contributor.author Michalska, Barbara
dc.contributor.author Lévay, Miklós
dc.contributor.author Mawby, Robert I.
dc.contributor.author Simmonds, Lesley
dc.contributor.author Melezini, Mirosława
dc.contributor.author Miers, David
dc.contributor.author Pływaczewski, Emil W.
dc.contributor.author Sienkiewicz, Zofia
dc.contributor.author Sitarz, Olga
dc.contributor.author Skupiński, Jan
dc.contributor.author Smyczyński, Tadeusz
dc.contributor.author Zoll, Andrzej
dc.contributor.author Hołda, Zbigniew
dc.contributor.author Kwaśniewski, Jerzy
dc.contributor.author Lasocik, Zbigniew
dc.contributor.author Lelental, Stefan
dc.contributor.author Szczygieł, Grażyna Barbara
dc.contributor.author Szymanowski, Teodor
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Albrecht, Joerg
dc.contributor.author Andrzejewski, Marek
dc.contributor.author Masłowska, Katarzyna
dc.contributor.author Czapliński, Władysław
dc.contributor.author Jarosz, Maria
dc.contributor.author Kruk, Marzena Sylwia
dc.contributor.author Murzynowski, Andrzej
dc.contributor.author Raś, Danuta
dc.contributor.author Waluk, Jacek
dc.contributor.author Wantuła, Halina
dc.contributor.author Wright, Martin
dc.contributor.author Rzepliński, Andrzej
dc.contributor.author Bojarski, Tadeusz
dc.date.accessioned 2019-07-08T09:48:40Z
dc.date.available 2019-07-08T09:48:40Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2007-2008, t. XXIX-XXX pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/69
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 19-27 >> pl_PL
dc.description.abstract Beata Czarnecka-Dzialuk (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PROFESOR HELENA KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 29-34 >> pl_PL
dc.description.abstract Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PROFESOR ZOFIA OSTRIHANSKA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 35-45 >> pl_PL
dc.description.abstract Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PROFESOR DOBROCHNA WÓJCIK pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 49-63 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract ZAKŁAD KRYMINOLOGII INP PAN Z PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 65-74 >> pl_PL
dc.description.abstract Ewa Bieńkowska, pl_PL
dc.description.abstract ZJAWISKO WIKTYMIZACJI WTÓRNEJ: POJĘCIE, PRZYCZYNY, PRZECIWDZIAŁANIE (NA PRZYKŁADZIE NIEKTÓRYCH POLSKICH REGULACJI KARNYCH) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 75-80 >> pl_PL
dc.description.abstract Janina Błachut (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract CZY „CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW” ISTNIEJE? pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 81-92 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWCA PRZESTĘPSTWA OSZUSTWA ASEKURACYJNEGO – SPOJRZENIE KRYMINOLOGICZNE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 93-98 >> pl_PL
dc.description.abstract Nils Christie (University of Oslo), pl_PL
dc.description.abstract ON MAN-MADE PAIN pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 99-112 >> pl_PL
dc.description.abstract Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract PRZEMOC WOBEC KOBIET I REAKCJA POLICJI W PERSPEKTYWIE MIĘDZYNARODOWEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 113-118 >> pl_PL
dc.description.abstract Anna Kossowska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract KAPITAŁ SPOŁECZNY A PRZESTĘPCZOŚĆ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 119-131 >> pl_PL
dc.description.abstract Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIWKO MIENIU W POLSCE W LATACH 1924–2005 W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYKI POLICYJNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 133-142 >> pl_PL
dc.description.abstract Helmut Kury, Martin Brandenstein (Max-Planck-Institut), pl_PL
dc.description.abstract HOW EFFICIENT IS SEVERE PUNISHMENT, OR: MORE PUNISHMENT, LESS CRIME? pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 143-153 >> pl_PL
dc.description.abstract Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract KIERUNKI ROZWOJU KRYMINOLOGII W ROSJI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 155-167 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Mościskier (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract BIOLOGICZNE INHIBITORY PRZESTĘPCZOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 169-192 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Siemaszko (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract INTERNATIONAL CRIME VICTIM SURVEY ‘04/05: POLSKA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 193-202 >> pl_PL
dc.description.abstract Jan M. Stanik (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract RODZAJE POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTW A RÓŻNICE OSOBOWOŚCIOWE ICH SPRAWCÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 203-214 >> pl_PL
dc.description.abstract Barbara Szamota-Saeki (Akademia Pedagogiki Specjalnej), pl_PL
dc.description.abstract WPŁYW PRAWA KARNEGO NA PRZEKONANIA MORALNE SPOŁECZEŃSTWA W ŚWIETLE WYBRANYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 215-225 >> pl_PL
dc.description.abstract Leon Tyszkiewicz (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract KRYMINOGENEZA I SPOSOBY JEJ BADANIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 227-238 >> pl_PL
dc.description.abstract Leszek Wilk (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract CZYNNIKI KRYMINOGENNE PRZESTĘPCZOŚCI PODATKOWEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 239-252 >> pl_PL
dc.description.abstract Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET I DZIEWCZĄT – WYBRANE TEORIE KRYMINOLOGICZNE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 253-266 >> pl_PL
dc.description.abstract Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), pl_PL
dc.description.abstract BIOLOGIA KRYMINALNA, CZYLI O WŁAŚCIWYM MIEJSCU NAUK ŚCISŁYCH W WYJAŚNIANIU PRZYCZYN PRZESTĘPCZOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 269-285 >> pl_PL
dc.description.abstract Tadeusz Bojarski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), pl_PL
dc.description.abstract NIELETNI PRZED SĄDEM. UWAGI O NIEKTÓRYCH ZAŁOŻENIACH OGÓLNYCH ORAZ PRAKTYCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 287-296 >> pl_PL
dc.description.abstract Beata Czarnecka-Dzialuk (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PROPOZYCJE NOWYCH UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH MEDIACJI W SPRAWACH NIELETNICH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 297-311 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Gaberle (Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego), pl_PL
dc.description.abstract REAKCJA NA NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA MAŁOLETNICH (ZAGADNIENIA PODSTAWOWE) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 313-329 >> pl_PL
dc.description.abstract Alicja Grześkowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), pl_PL
dc.description.abstract TENDENCJE ROZWOJOWE WŁOSKIEGO PRAWA NIELETNICH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 331-347 >> pl_PL
dc.description.abstract Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SĄDU RODZINNEGO WOBEC NIELETNICH – POMIĘDZY IDEAMI A PRAKTYKĄ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 349-359 >> pl_PL
dc.description.abstract Violetta Konarska-Wrzosek (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), pl_PL
dc.description.abstract PROBLEM POTRZEBY I CELOWOŚCI ZMIANY ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI I POSTĘPOWANIA Z NIELETNIMI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 361-274 >> pl_PL
dc.description.abstract Marianna Korcyl-Wolska (Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego), pl_PL
dc.description.abstract DOSTĘP DO SĄDU POKRZYWDZONEGO CZYNEM NIELETNIEGO DE LEGE LATA I WEDLE PROJEKTU USTAWY PRAWO NIELETNICH Z 2008 R. pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 375-381 >> pl_PL
dc.description.abstract Marek J. Lubelski (Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego), pl_PL
dc.description.abstract O PILNEJ POTRZEBIE PODNIESIENIA GRANICY WIEKU PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 383-391 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Marek (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), pl_PL
dc.description.abstract UWAGI O REFORMIE PRAWA DOTYCZĄCEGO NIELETNICH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 393-408 >> pl_PL
dc.description.abstract Krystyna Ostrowska (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract POSTĘPOWANIE Z NIELETNIMI Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 409-415 >> pl_PL
dc.description.abstract Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract SYLWETKI SPOŁECZNE NIELETNICH – PÓŹNIEJSZYCH DOROSŁYCH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 417-430 >> pl_PL
dc.description.abstract Barbara Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract ZAŁOŻENIA MODELOWE I STANDARDY MIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE NIELETNICH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 431-443 >> pl_PL
dc.description.abstract Piotr Stępniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), pl_PL
dc.description.abstract WIĘZIENIA DLA NIELETNICH W OPINII MENEDŻERÓW WIĘZIENNICTWA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 447-458 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Adamski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), pl_PL
dc.description.abstract POLITYKA KARNA W ANGLII I WALII (1970–2005) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 459-472 >> pl_PL
dc.description.abstract Janina Czapska (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract EUROPEIZACJA PREWENCJI KRYMINALNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 473-487 >> pl_PL
dc.description.abstract Paweł Daniluk, Celina Nowak (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract KAZIRODZTWO JAKO PROBLEM KARNOPRAWNY (DWUGŁOS) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 489-493 >> pl_PL
dc.description.abstract Marian Filar (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), pl_PL
dc.description.abstract ROLA MEDIÓW W KREOWANIU ZAGROŻEŃ I SPRZYJANIU POPULIZMOWI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 495-505 >> pl_PL
dc.description.abstract Yakov Gilinskiy (St. Petersburg's Juridical Institute of the Academy of the General Prosecutor's Office of Russian Federation), pl_PL
dc.description.abstract CONTEMPORARY RUSSIAN CORRUPTION pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 507 >> pl_PL
dc.description.abstract Jolanta Jakubowska-Hara (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract POLITYKA KARNA SĄDÓW W SPRAWACH O WYKROCZENIA (W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 519-531 >> pl_PL
dc.description.abstract Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski), pl_PL
dc.description.abstract RACJONALNY USTAWODAWCA WOBEC OPINII SPOŁECZNEJ A POPULIZM PENALNY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 533-540 >> pl_PL
dc.description.abstract Barbara Kunicka-Michalska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE W KODEKSIE KARNYM HISZPANII pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 543-554 >> pl_PL
dc.description.abstract Miklós Lévay (Eötvos Loránd University), pl_PL
dc.description.abstract DEVELOPMENT OF CRIMINAL POLICY IN HUNGARY DURING THE FIRST DECADE OF THE 21ST CENTURY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 555-565 >> pl_PL
dc.description.abstract Robert I. Mawby, Lesley A. Simmonds (University of Plymouth), pl_PL
dc.description.abstract ASSISTING VICTIMS: THE BRITISH MODEL IN COMPARATIVE CONTEXT pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 567-580 >> pl_PL
dc.description.abstract Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WYCHOWANIEM, LECZENIEM, EDUKACJĄ MAŁOLETNICH LUB Z OPIEKĄ NAD NIMI JAKO NOWY ŚRODEK KARNY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 581-599 >> pl_PL
dc.description.abstract David Miers (Cardiff University), pl_PL
dc.description.abstract VICTIMS, CRIMINAL JUSTICE AND THE LAW: EUROPEAN STANDARDS AND THE LAW OF ENGLAND AND WALES pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 601-616 >> pl_PL
dc.description.abstract Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract KARNOPRAWNE MODELE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 617-628 >> pl_PL
dc.description.abstract Emil W. Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract O POLITYCE KARNEJ Z PERSPEKTYWY RETROSPEKTYWNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 629-641 >> pl_PL
dc.description.abstract Zofia Sienkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), pl_PL
dc.description.abstract Z ROZWAŻAŃ O KARACH I ŚRODKACH KARNYCH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM (W ŚWIETLE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO Z 1997 R.) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 643-652 >> pl_PL
dc.description.abstract Olga Sitarz (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract CULTURE DEFENCE A POLSKIE PRAWO KARNE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 653-657 >> pl_PL
dc.description.abstract Jan Skupiński (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract O NIEKTÓRYCH MIERNIKACH OCENY POLITYKI KARNEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI W OSTATNIM DWUDZIESTOLECIU) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 659-668 >> pl_PL
dc.description.abstract Tadeusz Smyczyński (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract UWAGI O PROJEKCIE NOWELIZACJI PRAWA ALIMENTACYJNEGO NA TLE PRAWA RODZINNEGO I PRAWA KARNEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 669-675 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract KARALNOŚĆ POMÓWIENIA W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 679-689 >> pl_PL
dc.description.abstract Zbigniew Hołda (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract EUROPEJSKI KOMITET ZAPOBIEGANIA TORTUROM (KILKA UWAG NA DWUDZIESTOLECIE DZIAŁALNOŚCI) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 691-701 >> pl_PL
dc.description.abstract Jerzy Kwaśniewski (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ W ŚWIETLE ZASAD SPRAWNEGO KARANIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 703-718 >> pl_PL
dc.description.abstract Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract IZOLACJA SPOTĘGOWANA – KILKA PYTAŃ NA TEMAT ODDZIAŁÓW DLA TZW. WIĘŹNIÓW NIEBEZPIECZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 719-727 >> pl_PL
dc.description.abstract Stefan Lelental (Uniwersytet Łódzki), pl_PL
dc.description.abstract RODZAJ POPEŁNIONEGO PRZESTĘPSTWA JAKO DYREKTYWA WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI WOBEC SKAZANYCH ZA UCHYLANIE SIĘ OD ALIMENTACJI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 729-738 >> pl_PL
dc.description.abstract Grażyna B. Szczygieł (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract SKAZANI – CZŁONKOWIE GRUP PRZESTĘPCZYCH W OCENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 739-761 >> pl_PL
dc.description.abstract Teodor Szymanowski (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract SKAZANI RECYDYWIŚCI W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 763-775 >> pl_PL
dc.description.abstract Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYCIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SKAZANYCH MŁODOCIANYCH W ORZECZNICTWIE SĄDU PENITENCJARNEGO WŁAŚCIWEGO DLA ZAKŁADU KARNEGO WE WŁOCŁAWKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 779-790 >> pl_PL
dc.description.abstract Hans-Joerg Albrecht (Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law), pl_PL
dc.description.abstract DNA-BASED CRIMINAL INVESTIGATION: PROBLEMS AND PROSPECTS pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 791-801 >> pl_PL
dc.description.abstract Marek Andrzejewski (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract O (NIE)ZAMYKANIU DOMÓW DZIECKA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 803-814 >> pl_PL
dc.description.abstract Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (Akademia Obrony Narodowej), pl_PL
dc.description.abstract OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY W SYSTEMIE MEDIÓW AUDIOWIZUALNYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY ROZWIĄZAŃ EUROPEJSKICH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 815-825 >> pl_PL
dc.description.abstract Władysław Czapliński (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract ZBRODNIA AGRESJI JAKO PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO PRAWU MIĘDZYNARODOWEMU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 827-836 >> pl_PL
dc.description.abstract Maria Jarosz (Instytut Studiów Politycznych PAN), pl_PL
dc.description.abstract O DYSFUNKCJACH WŁADZY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 837-851 >> pl_PL
dc.description.abstract Marzena Kruk (Ministerstwo Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract MEDIACJA MIĘDZY POKRZYWDZONYM A SPRAWCĄ PRZESTĘPSTWA JAKO FORMA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 853-858 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Murzynowski (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract ARTYKUŁ RECENZYJNY DOTYCZĄCY MONOGRAFII DR MARII ROGACKIEJ-RZEWNICKIEJ PT. "OPORTUNIZM I LEGALIZM ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH PRZEOBRAŻEŃ PROCESU KARNEGO" pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 859-869 >> pl_PL
dc.description.abstract Danuta Raś (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract PRZYCZYNY OKRUCIEŃSTWA I PRZESTĘPCZOŚCI. BATAWIA, PAWEŁCZYŃSKA, KĘPIŃSKI – REFLEKSJE OŚWIĘCIMSKIE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 871-883 >> pl_PL
dc.description.abstract Janina Waluk (Polskie Centrum Mediacji), pl_PL
dc.description.abstract MEDIACJA JAKO FORMA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ – KORZYŚCI DLA STRON pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 885-893 >> pl_PL
dc.description.abstract Halina Wantuła, pl_PL
dc.description.abstract ABOLICJONIZM – OBRONA WARTOŚCI HUMANISTYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 895-904 >> pl_PL
dc.description.abstract Martin Wright (Restorative Justice Consortium), pl_PL
dc.description.abstract LEARNING TO CHANGE: RESTORATIVE RESPONSES TO WRONGDOING pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 905-943 >> pl_PL
dc.description.abstract Andrzej Rzepliński (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract KARA ŚMIERCI W TRYBIE DORAŹNYM (SPRAWA IVK DOR. 24/83 W SĄDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject Polish lawyers pl_PL
dc.subject bibliography pl_PL
dc.subject academic achievements pl_PL
dc.subject Zofia Ostrihanska pl_PL
dc.subject Dobrochna Wójcik pl_PL
dc.subject Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences pl_PL
dc.subject Department of Criminology of the Institute of Law Studies pl_PL
dc.subject secondary victimization pl_PL
dc.subject adhesion procedure pl_PL
dc.subject Polish Penal Regulations pl_PL
dc.subject penal law pl_PL
dc.subject victimology pl_PL
dc.subject delinquency pl_PL
dc.subject Dark Number of Crimes pl_PL
dc.subject criminology research pl_PL
dc.subject insurance fraud pl_PL
dc.subject delinquency pl_PL
dc.subject penitentiary science pl_PL
dc.subject prisoner pl_PL
dc.subject International Violence against Women Survey pl_PL
dc.subject IVAWS pl_PL
dc.subject violence against women pl_PL
dc.subject violence pl_PL
dc.subject women pl_PL
dc.subject police pl_PL
dc.subject social capital pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject offence against property pl_PL
dc.subject police statistics pl_PL
dc.subject theft pl_PL
dc.subject property pl_PL
dc.subject statistics data pl_PL
dc.subject severe punishment pl_PL
dc.subject pl_PL
dc.subject fighting against crime pl_PL
dc.subject crime prevention pl_PL
dc.subject Russia pl_PL
dc.subject criminology development pl_PL
dc.subject criminological research pl_PL
dc.subject genetic determinants of crime pl_PL
dc.subject sociobiology pl_PL
dc.subject International Crime Victim Survey pl_PL
dc.subject victims of crime pl_PL
dc.subject fear of crime pl_PL
dc.subject victimization pl_PL
dc.subject ICVS pl_PL
dc.subject personality of perpetrator pl_PL
dc.subject perpetrator pl_PL
dc.subject morality of society pl_PL
dc.subject offence pl_PL
dc.subject punishment pl_PL
dc.subject empirical research pl_PL
dc.subject origin of crime pl_PL
dc.subject prohibited act pl_PL
dc.subject criminogenic factors pl_PL
dc.subject tax fraud pl_PL
dc.subject tax law pl_PL
dc.subject women crime pl_PL
dc.subject girls crime pl_PL
dc.subject criminological theories pl_PL
dc.subject criminal biology pl_PL
dc.subject juvenile delinquency pl_PL
dc.subject juvenile pl_PL
dc.subject juvenile court pl_PL
dc.subject court action pl_PL
dc.subject mediation proceedings pl_PL
dc.subject Italian juvenile law pl_PL
dc.subject Italy pl_PL
dc.subject juvenile law pl_PL
dc.subject criminal responsibility pl_PL
dc.subject correctional activity of family court pl_PL
dc.subject correctional activity pl_PL
dc.subject punitive measures pl_PL
dc.subject principles of responsibility pl_PL
dc.subject educational measures pl_PL
dc.subject proceedings involving juveniles pl_PL
dc.subject right to a fair trial pl_PL
dc.subject draft bill pl_PL
dc.subject full criminal responsibility pl_PL
dc.subject reform of juvenile law pl_PL
dc.subject punishable act pl_PL
dc.subject humanistic psychology pl_PL
dc.subject resocialization pl_PL
dc.subject educational measures pl_PL
dc.subject perpetrator pl_PL
dc.subject juvenile offenders pl_PL
dc.subject juvenile prisons pl_PL
dc.subject policy of combating criminality by penal measures pl_PL
dc.subject penitentiary system pl_PL
dc.subject penal policy pl_PL
dc.subject England pl_PL
dc.subject Wales pl_PL
dc.subject administration of justice pl_PL
dc.subject EUCPN pl_PL
dc.subject crime prevention pl_PL
dc.subject European Union pl_PL
dc.subject security policy pl_PL
dc.subject European Crime Prevention Network pl_PL
dc.subject incest pl_PL
dc.subject criminalization pl_PL
dc.subject mass media pl_PL
dc.subject populism pl_PL
dc.subject corruption pl_PL
dc.subject Russian pl_PL
dc.subject statistical data pl_PL
dc.subject courts of law pl_PL
dc.subject offence cases pl_PL
dc.subject public opinion pl_PL
dc.subject penal populism pl_PL
dc.subject penal policy pl_PL
dc.subject penalty pl_PL
dc.subject crime against family pl_PL
dc.subject Spanish Penal Code pl_PL
dc.subject criminal policy pl_PL
dc.subject Hungary pl_PL
dc.subject criminal justice policy pl_PL
dc.subject pl_PL
dc.subject crime victim pl_PL
dc.subject criminal justice system pl_PL
dc.subject victim assistance programmes pl_PL
dc.subject Ban on Running Business Related to the Education and Treatment of Minors or to Providing Care to Minors pl_PL
dc.subject penal measures pl_PL
dc.subject amendement to the penal code pl_PL
dc.subject international penal law pl_PL
dc.subject victims pl_PL
dc.subject criminal justice pl_PL
dc.subject penal law pl_PL
dc.subject family violence pl_PL
dc.subject family violence prevention pl_PL
dc.subject criminal policy pl_PL
dc.subject Penal Code pl_PL
dc.subject retrospection pl_PL
dc.subject penal measures of pecuniary nature pl_PL
dc.subject Polish Penal Code of 1997 pl_PL
dc.subject cultural defence pl_PL
dc.subject Polish Penal Law pl_PL
dc.subject cultural offence pl_PL
dc.subject culture pl_PL
dc.subject minorities pl_PL
dc.subject criminal policy pl_PL
dc.subject statistical studies pl_PL
dc.subject criminal law pl_PL
dc.subject family law pl_PL
dc.subject alimony law pl_PL
dc.subject crime of non-payment of alimony pl_PL
dc.subject penality pl_PL
dc.subject slander pl_PL
dc.subject Constitutional Tribunal pl_PL
dc.subject European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment pl_PL
dc.subject prevention of torture pl_PL
dc.subject European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment pl_PL
dc.subject imprisonment pl_PL
dc.subject penal sanctions pl_PL
dc.subject dangerous prisoners pl_PL
dc.subject “N” unit pl_PL
dc.subject empirical research pl_PL
dc.subject penitentiary system pl_PL
dc.subject persons convicted of alimony evasion pl_PL
dc.subject offences against the institutions of family pl_PL
dc.subject guardianship and against young persons pl_PL
dc.subject obligation of alimony pl_PL
dc.subject criminal groups pl_PL
dc.subject prison service officers pl_PL
dc.subject organized crime pl_PL
dc.subject recidivists pl_PL
dc.subject multiple relapse into crime pl_PL
dc.subject pl_PL
dc.subject court convictions statistics pl_PL
dc.subject prison statistics pl_PL
dc.subject release on parole pl_PL
dc.subject Penitentiary Facility in Włocławek pl_PL
dc.subject DNA-based criminal investigation pl_PL
dc.subject criminal investigation pl_PL
dc.subject DNA databases pl_PL
dc.subject children's homes pl_PL
dc.subject care and educational institutions pl_PL
dc.subject foster families pl_PL
dc.subject audiovisual media system in Poland pl_PL
dc.subject protection of children and teenagers pl_PL
dc.subject European Community law pl_PL
dc.subject comparative law pl_PL
dc.subject aggression pl_PL
dc.subject crime against international law pl_PL
dc.subject International Criminal Court pl_PL
dc.subject United Nations pl_PL
dc.subject dysfunctions of power pl_PL
dc.subject dysfunctions of transition pl_PL
dc.subject pathologies of institutions pl_PL
dc.subject pathologies of authorities pl_PL
dc.subject vetting law pl_PL
dc.subject conflicts pl_PL
dc.subject mediation pl_PL
dc.subject restorative justice pl_PL
dc.subject ways to solve conflicts pl_PL
dc.subject aggrieved party pl_PL
dc.subject perpetrator pl_PL
dc.subject review of the monograph pl_PL
dc.subject penal proceeding pl_PL
dc.subject prosecution of offences pl_PL
dc.subject principle of legality pl_PL
dc.subject procedural discretion principle pl_PL
dc.subject cruelty pl_PL
dc.subject offenders pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject concentration camps pl_PL
dc.subject Auschwitz pl_PL
dc.subject mediation pl_PL
dc.subject restorative justice pl_PL
dc.subject abolitionism pl_PL
dc.subject prison system pl_PL
dc.subject human rights pl_PL
dc.subject value system pl_PL
dc.subject wrongdoing pl_PL
dc.subject restorative justice pl_PL
dc.subject capital punishment pl_PL
dc.subject imprisonment pl_PL
dc.subject homicide pl_PL
dc.subject lawsuits pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2007-2008, t. XXIX-XXX pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account