DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2009, t. XXXI

Show simple item record

dc.contributor.author van Zyl Smit, Dirk
dc.contributor.author Snacken, Sonja
dc.contributor.author Dünkel, Frieder
dc.contributor.author Baechtold, Andrea
dc.contributor.author Tyszkiewicz, Leon
dc.contributor.author Szamota-Saeki, Barbara
dc.contributor.author Rodak, Mateusz
dc.contributor.author Laskowska, Katarzyna
dc.contributor.author Sitarz, Olga
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Wilk, Leszek
dc.contributor.author Siemaszko, Andrzej
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Lasocik, Zbigniew
dc.contributor.author Bedyński, Krystian
dc.date.accessioned 2019-07-05T11:18:32Z
dc.date.available 2019-07-05T11:18:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2009, t. XXXI pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/68
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 7-33 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. Dirk van Zyl-Smit (Uniwersytet Nottingham), prof. Sonja Snacken (Wolny Uniwersytet w Brukseli), pl_PL
dc.description.abstract PRAWA WIĘŹNIÓW W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ OSTATNICH LAT pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 35-60 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. Andrea Baechtold (Uniwersytet w Bernie), prof. Frieder Dünkel (Uniwersytet w Greifswaldzie), prof. Dirk van Zyl-Smit (Uniwersytet Nottingham), pl_PL
dc.description.abstract EUROPEJSKIE REGUŁY WYKONYWANIA SANKCJI I ŚRODKÓW ORZECZONYCH WOBEC NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW KARALNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 61-72 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract O NIEKTÓRYCH OGÓLNYCH PROBLEMACH KRYMINOLOGII I ZNACZENIU PARADYGMATU HUMANISTYCZNEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 73-100 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Barbara Szamota-Saeki (Akademia Pedagogiki Specjalnej), pl_PL
dc.description.abstract SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA FUNKCJA KARY A KONCEPCJE NATURY LUDZKIEJ (NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI MICHAELA BAURMANNA) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 101-145 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Mateusz Rodak (Instytut Historii PAN), pl_PL
dc.description.abstract MIĘDZYWOJENNA POLSKA DEBATA KRYMINOLOGICZNA-POSZUKIWANIE SPOŁECZNYCH PRZYCZYN PRZESTĘPCZOŚCI I SPOSOBÓW JEJ ZWALCZANIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 147-158 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UwB Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract ROLA PRAWA KARNEGO W OGRANICZANIU PATOLOGII JAKO POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 159-172 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Olga Sitarz (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract CZYNNY ŻAL JAKO INSTRUMENT POLITYKI KRYMINALNEJ I KARNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 173-208 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract PRAWNE MOŻLIWOŚCI WALKI ZE ZJAWISKIEM STALKINGU - CZY W PRAWIE POLSKIM KONIECZNA JEST PENALIZACJA PRZEŚLADOWANIA? pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 209-220 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Leszek Wilk (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract "KRYMINALNE" ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI PODATKOWEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 223-264 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI (PBP) 2007-2009: ANALIZA WYBRANYCH REZULTATÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 265-298 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UAM Piotr Stępniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), pl_PL
dc.description.abstract SYSTEM PROGRAMOWANEGO ODDZIAŁYWANIA W OPINIACH WIĘŹNIÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 299-344 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UW Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski i Uczelnia Łazarskiego), pl_PL
dc.description.abstract FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW DLA TZW. "WIĘŹNIÓW NIEBEZPIECZNYCH" W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 345-387 >> pl_PL
dc.description.abstract płk dr Krystian Bedyński pl_PL
dc.description.abstract NACZELNICY WIĘZIEŃ W RAWICZU I WRONKACH 1945-1956 pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject incarceration pl_PL
dc.subject human rights pl_PL
dc.subject prisoner pl_PL
dc.subject european law pl_PL
dc.subject juvenile perpetrators pl_PL
dc.subject criminal offenses pl_PL
dc.subject criminological theories pl_PL
dc.subject history of crime and delinquency pl_PL
dc.subject crime prevention pl_PL
dc.subject criminal law pl_PL
dc.subject active repentance pl_PL
dc.subject stalking pl_PL
dc.subject criminalization pl_PL
dc.subject tax delinquency pl_PL
dc.subject crime in Poland pl_PL
dc.subject probation pl_PL
dc.subject social rehabilitation pl_PL
dc.subject prisons pl_PL
dc.subject history of prison service in Poland pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2009, t. XXXI pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account