DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2016, t. XXXVIII

Show simple item record

dc.contributor.author Rzeplińska, Irena
dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Wojciechowski, Sebastian
dc.contributor.author Rychlik, Maria
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Perkowska, Magdalena
dc.contributor.author Namysłowska-Gabrysiak, Barbara
dc.contributor.author Ludwig, Elisa
dc.contributor.author Laskowska, Katarzyna
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Szulecka, Monika
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Gutkowska, Agnieszka
dc.contributor.author Zdanowicz, Mieczysława
dc.contributor.author Martynowicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-07-04T06:11:41Z
dc.date.available 2019-07-04T06:11:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2016, t. XXXVIII pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/61
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 5-14 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 15-27 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract KONCEPCJA KRYMINALIZACJI MIGRACJI A PRZEPISY USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 29-59 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), pl_PL
dc.description.abstract ZAGROŻENIE TERRORYZMEM W XXI WIEKU – ANALIZA WYBRANYCH DETERMINANTÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 61-91 >> pl_PL
dc.description.abstract Maria Rychlik, dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract POLITYKA KARNA WOBEC CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 93-111 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Magdalena Perkowska (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract ANALIZA SYSTEMU ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GRANICZNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 113-124 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr Magdalena Perkowska (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract DOBRE PRAKTYKI FRANCJI I ROSJI W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GRANICZNEJ ORAZ ZORGANIZOWANEJ Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 125-139 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract ANALIZA UWARUNKOWAŃ I MECHANIZMÓW NIEZBĘDNYCH DO ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻB W REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH W OBSZARZE HANDLU LUDŹMI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 141-160 >> pl_PL
dc.description.abstract Elisa Ludwig (Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (LEFÖ/IBF), pl_PL
dc.description.abstract RISK ASSESSMENT AND THE SAFE RETURN AND REINTEGRATION OF TRAFFICKED PERSONS pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 161-173 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract STAN ROZPOZNANIA ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 175-189 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract CUDZOZIEMCY – SPRAWCY PRZESTĘPSTWA PRZEKUPSTWA NA TERENIE POLSKI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 191-268 >> pl_PL
dc.description.abstract Monika Szulecka (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PRZEJAWY NIELEGALNEJ MIGRACJI W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 269-319 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW POLSKO-CUDZOZIEMSKICH W CELU OBEJŚCIA PRZEPISÓW LEGALIZACYJNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 321-345 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract CUDZOZIEMCY JAKO SPRAWCY ZNĘCANIA SIĘ I ZGWAŁCENIA W KONTEKŚCIE PRZEMOCY „HONOROWEJ” pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 347-424 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Agnieszka Gutkowska (Uniwersytet Warszawskie), pl_PL
dc.description.abstract KONFORMIZM I NONKONFORMIZM W SPOŁECZEŃSTWIE RZECZYWIŚCIE WIELOKULTUROWYM – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 425-439 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Agnieszka Martynowicz (Edge Hill University UK), pl_PL
dc.description.abstract UNCERTAINTY, COMPLEXITY, ANXIETY – DEPORTATION AND THE PRISON IN THE CASE OF POLISH PRISONERS IN NORTHERN IRELAND pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 441-458 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract ZASADY LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW I STRUKTURA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject zapobieganie przestępczości pl_PL
dc.subject cudzoziemcy pl_PL
dc.subject koncepcja kryminalizacji migracji pl_PL
dc.subject migracja pl_PL
dc.subject ustawa o działaniach antyterrorystycznych pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject zagrożenie terroryzmem pl_PL
dc.subject terroryzm pl_PL
dc.subject polityka karna pl_PL
dc.subject zapobieganie przestępczości granicznej pl_PL
dc.subject przestępczość graniczna pl_PL
dc.subject zwalczanie przestępczości granicznej pl_PL
dc.subject zwalczanie przestępczości zorganizowanej pl_PL
dc.subject handel ludźmi pl_PL
dc.subject działania służb w realizacji zadań ustawowych w obszarze handlu ludźmi pl_PL
dc.subject risk assessment pl_PL
dc.subject safe return pl_PL
dc.subject reintegration pl_PL
dc.subject trafficked persons pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject zorganizowane grupy przestępcze pl_PL
dc.subject przestępstwo przekupstwa pl_PL
dc.subject sprawca przestępstwa pl_PL
dc.subject migracja pl_PL
dc.subject nielegalna migracja pl_PL
dc.subject małżeństwa polsko-cudzoziemskie pl_PL
dc.subject przepisy legalizacyjne pl_PL
dc.subject sprawca znęcania się pl_PL
dc.subject sprawca zgwałcenia pl_PL
dc.subject przemoc "honorowa" pl_PL
dc.subject konformizm pl_PL
dc.subject nonkonformizm pl_PL
dc.subject społeczeństwo wielokulturowe pl_PL
dc.subject deportation pl_PL
dc.subject prison pl_PL
dc.subject prisoner pl_PL
dc.subject Northern Ireland pl_PL
dc.subject zasady legalizacji pobytu pl_PL
dc.subject struktura cudzoziemców w Polsce pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2016, t. XXXVIII pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account