DSpace Repository

Seria: Frontier Research

Seria: Frontier Research

 

W serii „Frontier Research” wydawane są krótsze objętościowo monografie w języku polskim i angielskim prezentujące efekty pionierskich, poznawczych, teoretycznych i praktycznych badań z zakresu nauk prawnych, prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych i przełomowych wyników, zmieniające rozumienie otoczenia prawnego i mające wysoki walor aplikacyjny w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Recent Submissions

 • Helena, Żakowska-Henzler (Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2021-12)
  Od kilku dekad utrzymują się kontrowersje wokół wpływu obecnie dominującego modelu ochrony patentowej na postęp techniczny i rozwój gospodarczy, a także jego zgodności z aksjologicznymi fundamentami współczesnych ...
 • Grygiel, Joanna (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2021-12)
  Celem opracowania jest przeprowadzenie szczegółowej analizy występowania zjawiska obstrukcji w procesie karnym. W pierwszej części opracowania dokonano ogólnej charakterystyki obstrukcji, w szczególności z perspektywy ...
 • Kurosz, Krzysztof (Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2021-08-31)
  1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca wyspecjalizowane sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Spowodowała ona konieczność określenia zakresu spraw podlegających ...
 • Rotko, Jerzy (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Prace nad monografią podjęto w celu określenia relacji łączących technologie informatyczne i prawo. Badania oparto na dorobku literatury oraz na analizie aktywności politycznych organów Unii Europejskiej a także, uzupełniająco, ...
 • Mleczko, Marcin (Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2020-05-11)
  Autor analizuje instytucję decyzji zobowiązującej. Przedstawia najważniejsze decyzje zobowiązujące wydane dotychczas przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dokonuje ich analizy z punktu widzenia ...
 • Foltea, Marina (Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2020-02-02)
  Illicit trade in tobacco products undermines public health and lead to significant tax losses for Governments. From around 2001, attempts to hold international tobacco manufacturers liable for tobacco products originating ...