DSpace Repository

Sąd własności intelektualnej - struktura, kognicja i prymat właściwości

Show simple item record

dc.contributor.author Kurosz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2021-09-03T15:02:28Z
dc.date.available 2021-09-03T15:02:28Z
dc.date.issued 2021-08-31
dc.identifier.citation K. Kurosz, Sąd własności intelektualnej - struktura, kognicja i prymat właściwości, Warszawa 2021. pl_PL
dc.identifier.isbn 978-83-66300-39-2
dc.identifier.isbn 978-83-66300-40-8
dc.identifier.other 10.5281/zenodo.5147591
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/723
dc.description << s. 7-11 >>
dc.description Wstęp
dc.description
dc.description << s. 12-21 >>
dc.description Znaczenie materiałów przygotowawczych (wewnętrznych) dla wykładni prawa
dc.description
dc.description << s. 22-30 >>
dc.description Historia prac nad projektem ustawy
dc.description
dc.description << s. 31-55 >>
dc.description Organizacja sądów własności intelektualnej – geneza regulacji i jej ogólna charakterystyka
dc.description
dc.description << s. 56-85 >>
dc.description Kognicja sądów własności intelektualnej
dc.description
dc.description << s. 86-96 >>
dc.description Historia prac nad przepisem o prymacie sądu własności intelektualnej
dc.description
dc.description << s. 97-108 >>
dc.description Spory kompetencyjne – właściwość rzeczowa i miejscowa
dc.description
dc.description << s. 109-110 >>
dc.description Zakończenie
dc.description
dc.description << s. 111-120 >>
dc.description Bibliografia
dc.description
dc.description.abstract 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca wyspecjalizowane sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Spowodowała ona konieczność określenia zakresu spraw podlegających rozpoznaniu przez wyspecjalizowane sądy. W monografii decydowanie przez sąd własności intelektualnej o zakresie swojej rzeczowej lub miejscowej właściwości zostało ukazane w szerszym kontekście specyfiki organizacji sądów własności intelektualnej i zakresu kognicji. Autor wyczerpująco omówił trudności kwalifikacyjne wynikające z szerokich granic własności intelektualnej, zbieg norm ochrony konkurencji i ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz zagadnienie komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych. Walorem publikacji są odniesienia do materiałów przygotowawczych, wskazujących cel, jaki chciał osiągnąć projektodawca, a następnie ustawodawca. Ich wykorzystanie do analiz dogmatycznych pozwala na poszerzenie wiedzy na temat obiektywnego kontekstu powstania aktu prawnego, ułatwiając zobiektywizowaną analizę ratio legis. pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN pl_PL
dc.relation.ispartofseries Frontiers Research;
dc.subject sąd własności intelektualnej pl_PL
dc.subject postępowanie cywilne pl_PL
dc.subject kognicja sądu pl_PL
dc.subject materiały przygotowawcze pl_PL
dc.subject legislacja pl_PL
dc.subject spory kompetencyjne pl_PL
dc.subject właściwość rzeczowa pl_PL
dc.subject właściwość miejscowa pl_PL
dc.subject własność intelektualna pl_PL
dc.subject Intellectual Property Court
dc.subject intellectual property
dc.subject civil law procedure
dc.subject court's cognition
dc.subject legislation
dc.subject competence disputes
dc.subject material jurisdiction
dc.subject territorial jurisdiction
dc.title Sąd własności intelektualnej - struktura, kognicja i prymat właściwości pl_PL
dc.type Book pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account