DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2010, t. XXXII

Show simple item record

dc.contributor.author Drzazga, Edyta
dc.contributor.author Goldschneider, Magdalena
dc.contributor.author Siemaszko, Andrzej
dc.contributor.author Gruszczyńska, Beata
dc.contributor.author Marczewski, Marek
dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Lubelski, Marek J.
dc.contributor.author Sochacka, Joanna
dc.contributor.author Melezini, Mirosława
dc.contributor.author Bachmat, Paweł
dc.contributor.author Laskowska, Katarzyna
dc.contributor.author Gutkowska, Agnieszka
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Płatek, Monika
dc.contributor.author Sakowicz, Andrzej
dc.contributor.author Sitarz, Olga
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.date.accessioned 2019-07-05T09:41:55Z
dc.date.available 2019-07-05T09:41:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2010, t. XXXII pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/67
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 5-22 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Edyta Drzazga (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract KRYMINOLOGIA KULTUROWA. WPROWADZENIE DO KONCEPCJI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 23-43 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Magdalena Goldschneider (doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract GEOGRAFIA PRZESTĘPCZOŚCI. UWAGI NA TEMAT PRZESTRZENNYCH ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU TECHNIK CYFROWYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 45-80 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Beata Gruszczyńska (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski), dr Marek Marczewski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski), mgr Paweł Ostaszewski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract STALKING W POLSCE. ROZMIARY-FORMY-SKUTKI. RAPORT Z BADANIA NT. UPORCZYWEGO NĘKANIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 81-155 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract INTEGRACJA-MARGINALIZACJA-KRYMINALIZACJA, CZYLI O PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 157-203 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UAM Piotr Stępniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), pl_PL
dc.description.abstract MODELE KURATELI SĄDOWEJ PO ROKU 2001 W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 205-221 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Marek Lubelski (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego), pl_PL
dc.description.abstract PORZĄDEK PUBLICZNY JAKO ZASADNICZY PRZEDMIOT OCHRONY PRAWA WYKROCZEŃ I CZYNNIK ROZGRANICZAJĄCY Z POWSZECHNYM PRAWEM KARNYM pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 223-247 > pl_PL
dc.description.abstract mgr Joanna Sochacka (Warszawa), pl_PL
dc.description.abstract CHULIGAŃSTWO STADIONOWE JAKO SAMODZIELNE ZJAWISKO SPOŁECZNE I PRZEDMIOT REGULACJI PRAWNYCH. ZARYS PROBLEMATYKI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 249-274 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab., prof UwB Mirosława Melezini (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract ŚRODEK KARNY ZAKAZU WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ W SYSTEMIE PRAWA KARNEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 275-326 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Paweł Bachmat (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract CZYNNA I BIERNA STRONA PŁATNEJ PROTEKCJI - AKT KORUPCJI, SĄDOWA KWALIFIKACJA CZYNU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 327-344 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Olga Sitarz (Uniwersytet Śląski), pl_PL
dc.description.abstract WĄTPLIWOŚCI I KONTROWERSJE WOKÓŁ DEFINICJI HANDLU LUDŹMI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 345-377 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UW Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract KRYMINOLOGICZNO-EPISTEMOLOGICZNE I GENDEROWE ASPEKTY PRZESTĘPSTWA ZGWAŁCENIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 379-401 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UwB Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM W ROSJI-WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 403-412 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Agnieszka Gutkowska (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract PRAWO KARNE ISLAMU W EUROPIE? pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject cultural criminology pl_PL
dc.subject geography of crime pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject crime patterns pl_PL
dc.subject stalking pl_PL
dc.subject migrants and crime pl_PL
dc.subject cultural defence pl_PL
dc.subject refugees and delinquency pl_PL
dc.subject probation pl_PL
dc.subject probation officers pl_PL
dc.subject public order pl_PL
dc.subject petty offences pl_PL
dc.subject scope of criminalization pl_PL
dc.subject stadium hooliganism pl_PL
dc.subject deviant behavior pl_PL
dc.subject criminalization pl_PL
dc.subject criminal control pl_PL
dc.subject corruption pl_PL
dc.subject criminal justice pl_PL
dc.subject human trafficking pl_PL
dc.subject gender and crime pl_PL
dc.subject rape pl_PL
dc.subject crime in Russia pl_PL
dc.subject terrorism pl_PL
dc.subject cultural defence pl_PL
dc.subject islamic penal law pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2010, t. XXXII pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account