DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2012, t. XXXIV

Show simple item record

dc.contributor.author Fattah, Ezzat A.
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Goldschneider, Magdalena
dc.contributor.author Waszkiewicz, Paweł
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Drapała, Katarzyna
dc.contributor.author Więcek-Durańska, Anna
dc.contributor.author Czarnecka-Dzialuk, Beata
dc.contributor.author Dziewanowska, Małgorzata
dc.contributor.author Florczak, Waldemar
dc.contributor.author Lasocik, Zbigniew
dc.contributor.author Krajewski, Krzysztof
dc.contributor.author Sprengler, Bolesław
dc.contributor.author Kędzierska, Grażyna
dc.contributor.author Siemak, Zbigniew
dc.contributor.author Rodak, Mateusz
dc.date.accessioned 2019-07-05T06:37:07Z
dc.date.available 2019-07-05T06:37:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2012, t. XXXIV pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/65
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 7-42 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. Ezzat A. Fattah (Simon Fraser University, Vancouver, Canada), pl_PL
dc.description.abstract THE DAWNING OF A NEW ERA IN SOCIAL REACTION TO CRIME: PROMISE, POTENTIAL AND LIMITATIONS OF RESTORATIVE JUSTICE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 43-89 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract ZWIĄZKI MIĘDZY WIKTYMIZACJĄ ORAZ UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 91-133 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UAM Piotr Stępniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), pl_PL
dc.description.abstract SYSTEMOWA POZORNOŚĆ RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH. PROPOZYCJE ZMIAN pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 135-155 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract MŁODOCIANI W ŚWIETLE PRAWA I BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 157-206 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Paweł Ostaszewski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract ROZMIARY I UWARUNKOWANIA LĘKU PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 207-251 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Magdalena Goldschneider, pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ NA WARSZAWSKIEJ PRADZE Z PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNYCH TEORII EKOLOGICZNYCH W KRYMINOLOGII pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 253-273 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paweł Waszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract MONITORING WIZYJNY MIEJSC PUBLICZNYCH W DUŻYM MIEŚCIE NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY. PRÓBA ANALIZY KOSZTÓW I ZYSKÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 275-365 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Katarzyna Drapała (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), mgr Anna Więcek-Durańska (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), dr Beata Czarnecka-Dzialuk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH ZA CZYNY Z ART. 10 § 2 K.K. PRZED SĄDEM RODZINNYM I PRZED SĄDEM KARNYM pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 367-399 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Małgorzata Dziewanowska (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract PROFIL SPRAWCY, PROFIL OFIARY. PRZESTĘPSTWO WSPÓŁŻYCIA Z OSOBĄ MAŁOLETNIĄ PONIŻEJ 15. ROKU ŻYCIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 401-425 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract POLITYKA KRYMINALNA I POLITYKA KARNA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 427-480 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Waldemar Florczak (Uniwersytet Łódzki), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ W POLSCE DO ROKU 2020. WYNIKI ALTERNATYWNYCH SCENARIUSZY INSTYTUCJONALNYCH I ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ PRZESTĘPCZOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 481-529 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. UW Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract O HANDLU LUDŹMI W POLSCE, CZYLI O EWOLUCJI ZJAWISKA I BUDOWIE SYSTEMU JEGO ELIMINOWANIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 531-567 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ W II RZECZPOSPOLITEJ W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 569-601 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Bolesław Sprengler (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), pl_PL
dc.description.abstract FAŁSZERSTWA PIENIĘDZY (BANKNOTÓW I BILIONU) ORAZ CZEKÓW I KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W POLSCE W LATACH 1918-1939 pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 603-627 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Grażyna Kędzierska (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku), dr Zbigniew Siemak (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPCZOŚĆ POLITYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 629-663 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Mateusz Rodak (Instytut Historii PAN), pl_PL
dc.description.abstract SKAZANI Z WARSZAWY OSADZENI W WIĘZIENIU KARNYM "MOKOTÓW" W LATACH 1918-1939. OBRAZ STATYSTYCZNY I PRÓBA CHARAKTERYSTYKI (USTALENIA WSTĘPNE) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject social reaction to crime pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject victim pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject poverty pl_PL
dc.subject victimology pl_PL
dc.subject victimization pl_PL
dc.subject social exclusion pl_PL
dc.subject incarceration pl_PL
dc.subject resocialization pl_PL
dc.subject polish prisons pl_PL
dc.subject prisoner pl_PL
dc.subject young adult offenders pl_PL
dc.subject criminal law pl_PL
dc.subject fear of crime pl_PL
dc.subject crime victim pl_PL
dc.subject enviromental criminology perspective pl_PL
dc.subject visual monitoring pl_PL
dc.subject juvenile perpetrators pl_PL
dc.subject criminal court pl_PL
dc.subject demoralized pl_PL
dc.subject sexual offences pl_PL
dc.subject perpetrator pl_PL
dc.subject criminal and penal policy pl_PL
dc.subject penal policy pl_PL
dc.subject human trafficking pl_PL
dc.subject organized crime pl_PL
dc.subject forgeries of money pl_PL
dc.subject political crime pl_PL
dc.subject criminal environment pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2012, t. XXXIV pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account