DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2013, t. XXXV

Show simple item record

dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Mordwa, Stanisław
dc.contributor.author Rzeplińska, Irena
dc.contributor.author Grzyb, Magdalena
dc.contributor.author Gutkowska, Agnieszka
dc.contributor.author Drzazga, Edyta
dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Bachmat, Paweł
dc.contributor.author Kotowska, Monika
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Koss-Goryszewska, Maryla
dc.contributor.author Martynowicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-07-04T12:44:34Z
dc.date.available 2019-07-04T12:44:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2013, t. XXXV pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/64
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 5-60 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paweł Ostaszewski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract JAK BADAĆ LĘK PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ? pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 61-77 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki), pl_PL
dc.description.abstract ZASTOSOWANIE AUTOKORELACJI PRZESTRZENNEJ W BADANIACH PRZESTĘPCZOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 79-94 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab., prof. INP PAN Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract KARIERY KRYMINALNE NIELETNICH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 95-135 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Magdalena Grzyb (Uniwersytet Jagielloński), dr Ewa Habzda-Siwek (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract PŁEĆ A PRZESTĘPCZOŚĆ. O PROBLEMIE DYSPROPORCJI PŁCI WŚRÓD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Z UŻYCIEM PRZEMOCY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 137-160 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Agnieszka Gutkowska (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract KULTUROWA PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. PRZYPADEK ZABÓJSTW NA TLE HONORU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 161-191 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Maryla Koss-Goryszewska (Instytut Spraw Publicznych), pl_PL
dc.description.abstract WIZERUNEK OFIARY HANDLU KOBIETAMI W KRAJOWYM ORZECZNICTWIE KARNYM NA PODSTAWIE ANALIZY WYROKÓW W SPRAWACH O HANDEL LUDŹMI W LATACH 1997-2009 pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 193-212 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Edyta Drzazga (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract O KONTROLI CHULIGAŃSTWA FUTBOLOWEGO W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACYJNEJ PREWENCJI UWAG KILKA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 213-246 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract OSZUSTWO ASEKURACYJNE (ART. 298 K.K.) W PRAKTYCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 247-282 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paweł Bachmat (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract ATYPOWE PRZYPADKI KORUPCJI W OCENACH SĄDÓW I PROKURATUR NA PRZYKŁADZIE PRZESTĘPSTW Z ART. 228 I 229 K.K. pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 283-303 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Monika Kotowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), pl_PL
dc.description.abstract CHARAKTERYSTYKA CZŁONKA ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ Z PUNKTU WIDZENIA KRYMINOLOGII HUMANISTYCZNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 305-331 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Agnieszka Martynowicz (University of Ulster), pl_PL
dc.description.abstract WAREHOUSES FOR THE DEPORTABLE FOREIGN NATIONAL PRISONERS IN THE UK pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 333-375 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Piotr Stępniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), pl_PL
dc.description.abstract SYTUACJA ZDROWOTNA I OCHRONA ZDROWIA WIĘŹNIÓW W ZAKŁADACH KARNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 377-390 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PRAWO PENITENCJARNE NA TLE INNYCH GAŁĘZI PRAWA I WYBRANYCH PROBLEMÓW POLITYKI KARNEJ I PENITENCJARNEJ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject fear of crime pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject spatial autocorrelation pl_PL
dc.subject criminal careers pl_PL
dc.subject juvenile delinquents pl_PL
dc.subject gender pl_PL
dc.subject violent offending pl_PL
dc.subject culture violence pl_PL
dc.subject honour killings pl_PL
dc.subject women trafficking victims pl_PL
dc.subject human trafficking pl_PL
dc.subject football hooliganism control pl_PL
dc.subject situational prevention pl_PL
dc.subject insurance fraud pl_PL
dc.subject bribery pl_PL
dc.subject organized crime group pl_PL
dc.subject humanistic criminology pl_PL
dc.subject foreign national prisoners pl_PL
dc.subject deportable pl_PL
dc.subject prisoner pl_PL
dc.subject prisoners' health pl_PL
dc.subject health services in prisons pl_PL
dc.subject penitentiary law pl_PL
dc.subject penal policy pl_PL
dc.subject penitentiary policy pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2013, t. XXXV pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account