DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2015, t. XXXVII

Show simple item record

dc.contributor.author Krajewski, Krzysztof
dc.contributor.author Štefunková, Michaela
dc.contributor.author Czapska, Janina
dc.contributor.author Radomska, Ewa
dc.contributor.author Wójcik, Daria
dc.contributor.author Kirwil, Lucyna
dc.contributor.author Stańdo-Kawecka, Barbara
dc.contributor.author Kusztal, Justyna
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Koss-Goryszewska, Maryla
dc.contributor.author Mazowiecka, Lidia
dc.contributor.author Mordwa, Stanisław
dc.contributor.author Sypion-Dutkowska, Natalia
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Herbowski, Piotr
dc.date.accessioned 2019-07-04T08:07:55Z
dc.date.available 2019-07-04T08:07:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2015, t. XXXVII pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/62
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 5-50 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract KONTROLOWAĆ CZY NIE, ALE JEŚLI KONTROLOWAĆ, TO W JAKI SPOSÓB? WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZJAWISKIEM NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 51-70 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Michaela Štefunková (Institute of Criminolgy and Social Prevention), pl_PL
dc.description.abstract THE MITIGATION OF CRIMINAL REPRESSION AGAINST DRUG USERS BY THE NEW CZECH PENAL CODE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 71-99 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Janina Czapska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Ewa Radomska (Uniwersytet Jagielloński), dr Daria Wójcik (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract LEGITYMIZACJA POLICJI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKICH BADAŃ EMPIRYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 101-158 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Lucyna Kirwil (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), pl_PL
dc.description.abstract DOŚWIADCZANIE AGRESJI PRZEZ POLICJANTÓW I WZORCE ICH REAKCJI EMOCJONALNYCH NA OKRUCIEŃSTWO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 159-189 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Barbara Stańdo-Kawęcka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract OCHRONA PRAW NIELETNICH PRZESŁUCHIWANYCH PRZEZ POLICJĘ – ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE I WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 191-222 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPSTWO NIELEGALNEGO PRZEKROCZENIA GRANICY W UJĘCIU HISTORYCZNYM, TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 223-252 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Maryla Koss-Goryszewska (Instytut Spraw Publicznych), pl_PL
dc.description.abstract POSTRZEGANIE OFIARY HANDLU KOBIETAMI W CELU PROSTYTUCJI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW ŚCIGANIA – WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 253-277 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Lidia Mazowiecka (Prokuratura Generalna), pl_PL
dc.description.abstract INDYWIDUALNA OCENA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OFIARY: EUROPEJSKIE STANDARDY A REGULACJE POLSKIE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 279-302 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki), pl_PL
dc.description.abstract TECHNIKI GIS – W POSZUKIWANIU HOT SPOTÓW PRZESTĘPCZOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 303-326 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Natalia Sypion-Dutkowska (Uniwersytet Szczeciński), pl_PL
dc.description.abstract CHARAKTERYSTYKA STANU I ZMIAN ROZMIESZCZENIA WYBRANYCH PRZESTĘPSTW W SZCZECINIE Z WYKORZYSTANIEM GEOSTATYSTYCZNEJ ANALIZY GIS pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 327-345 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Piotr Stępniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), pl_PL
dc.description.abstract CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. UWAGI I PROPOZYCJE NA TLE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ STANU PRZESTĘPCZOŚCI I OBECNEJ REFORMY PRAWA KARNEGO W POLSCE I WE FRANCJI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 347-367 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Piotr Herbowski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), pl_PL
dc.description.abstract O DOPUSZCZALNOŚCI PROWADZENIA CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH W JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject control pl_PL
dc.subject psychoactive substances pl_PL
dc.subject criminal repression pl_PL
dc.subject drug users pl_PL
dc.subject legitimacy of the Police pl_PL
dc.subject aggression pl_PL
dc.subject reactions to cruelty pl_PL
dc.subject police pl_PL
dc.subject protection pl_PL
dc.subject rights of juveniles pl_PL
dc.subject interrogation pl_PL
dc.subject illegal border crossing pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject victim pl_PL
dc.subject prostitution pl_PL
dc.subject trafficking women pl_PL
dc.subject victim of crime pl_PL
dc.subject european standards pl_PL
dc.subject GIS Techniques pl_PL
dc.subject hot spoty przestępczości pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject analiza GIS pl_PL
dc.subject suspended prison sentences pl_PL
dc.subject penitentiary units pl_PL
dc.subject operational-identification activites pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2015, t. XXXVII pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account