DSpace Repository

"Archiwum Kryminologii" 2018, t. XL

Show simple item record

dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Czarnecka-Dzialuk, Beata
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Kossowska, Anna
dc.contributor.author Rzeplińska, Irena
dc.contributor.author Szulecka, Monika
dc.contributor.author Włodarczyk-Madejska, Justyna
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Wójcik, Dobrochna
dc.contributor.author Szafrańska, Michalina
dc.contributor.author Kabzińska, Joanna
dc.contributor.author Habzda-Siwek, Ewa
dc.contributor.author Cavanna, Paola
dc.contributor.author Grzyb, Magdalena
dc.contributor.author Płatek, Monika
dc.contributor.author Narodowska, Joanna
dc.contributor.author Królikowska, Jadwiga
dc.contributor.author Stępniak, Piotr
dc.contributor.author Szwejkowska, Małgorzata
dc.contributor.author Jaworska-Wieloch, Anna
dc.contributor.author Sitarz, Olga
dc.contributor.author Matczak, Anna
dc.contributor.author Widacki, Jan
dc.contributor.author Szuba-Boroń, Anna
dc.date.accessioned 2019-07-03T10:08:20Z
dc.date.available 2019-07-03T10:08:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation "Archiwum Kryminologii" 2018, t. XL pl_PL
dc.identifier.issn 0066-6890
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/59
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 5-9 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Monika Szulecka, Justyna Włodarczyk-Madejska, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik, pl_PL
dc.description.abstract PROFESOR ZOFIA OSTRIHANSKA (22.02.1926–24.11.2017) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 11-51 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Michalina Szafrańska (Uniwersytet Jagielloński), dr Joanna Kabzińska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), pl_PL
dc.description.abstract STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ MIESZKAŃCÓW KRAKOWA W LATACH 2014–2016 W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 53-113 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Ewa Habzda-Siwek (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU W ŚWIETLE DANYCH ZE STATYSTYK KRYMINALNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 115-151 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paola Cavanna (Universitá Cattolica del Sacro Cuore), pl_PL
dc.description.abstract LABOUR EXPLOITATION IN THE ITALIAN AGRICULTURAL SECTOR: “THE WAY OF PRODUCTION” pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 153-219 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract WSPÓŁPRACA SĄDU DLA NIELETNICH Z INSTYTUCJAMI POMOCNICZYMI W PROCESIE ORZEKANIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 221-261 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Magdalena Grzyb (Uniwersytet Jagielloński), pl_PL
dc.description.abstract RÓWNOŚĆ PŁCI I PRZEMOC WOBEC KOBIET. PRÓBA WYJAŚNIENIA TZW. PARADOKSU NORDYCKIEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 263-325 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Monika Płatek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract ZGWAŁCENIE. GDY TERMIN NABIERA NOWEJ TREŚCI. POZORNY BRAK ZMIAN I JEGO SKUTKI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 327-369 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Joanna Narodowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), pl_PL
dc.description.abstract KORELACJA POMIĘDZY AGRESJĄ WOBEC ZWIERZĄT A AGRESJĄ WOBEC LUDZI W ŚWIETLE BADAŃ AKTOWYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 371-400 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Jadwiga Królikowska (Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract SĘDZIOWSKI WYMIAR KARY W BADANIU PRAWNO-SOCJOLOGICZNYM 2012–2014 pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 401-430 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Piotr Stępniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), pl_PL
dc.description.abstract O TZW. DOBRYCH PRAKTYKACH PENITENCJARNYCH. OBRAZ EMPIRYCZNY I KILKA OGÓLNIEJSZYCH REFLEKSJI TEORETYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 431-458 >> pl_PL
dc.description.abstract dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. nadzw. ( Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), pl_PL
dc.description.abstract W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH METOD RESOCJALIZACJI SPRAWCÓW POZBAWIONYCH WOLNOŚCI NA PRZYKŁADZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 459-493 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Anna Jaworska-Wieloch, dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), pl_PL
dc.description.abstract PRAWA OSADZONYCH W PRAKTYCE PENITENCJARNEJ W ŚWIETLE USTALONYCH PORZĄDKÓW WEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK PENITENCJARNYCH I ICH KONFRONTACJA Z ORZECZNICTWEM ETPC pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 495-522 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Anna Matczak (London School of Economics / Collegium Civitas), pl_PL
dc.description.abstract VICTIM-OFFENDER MEDIATION IN POLAND – THE LAY PERSPECTIVE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 523-534 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Jan Widacki (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego), pl_PL
dc.description.abstract LEON WACHHOLZ, ZAPOMNIANY POLSKI KRYMINOLOG pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 535-560 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Anna Szuba-Boroń (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego), pl_PL
dc.description.abstract OBRAZ PRZESTĘPCY W PROZIE SERGIUSZA PIASECKIEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.subject fear of crime pl_PL
dc.subject sense of safety pl_PL
dc.subject fear of crime paradox pl_PL
dc.subject quantitative research pl_PL
dc.subject crime drop pl_PL
dc.subject homicide pl_PL
dc.subject brawl and battery pl_PL
dc.subject bodily injury pl_PL
dc.subject juveniles pl_PL
dc.subject crime-recording proces pl_PL
dc.subject labour exploitation pl_PL
dc.subject corporate crime pl_PL
dc.subject modern slavery pl_PL
dc.subject undocumented migrants pl_PL
dc.subject vulnerability pl_PL
dc.subject juvenile court pl_PL
dc.subject supporting institutions pl_PL
dc.subject adjudication proces pl_PL
dc.subject professional probation officers pl_PL
dc.subject diagnostic teams pl_PL
dc.subject juveniles pl_PL
dc.subject violence against women pl_PL
dc.subject gender equality pl_PL
dc.subject “Nordic paradox” pl_PL
dc.subject victimisation survey pl_PL
dc.subject hegemonic masculinities pl_PL
dc.subject varieties of patriarchy pl_PL
dc.subject Bourdieu pl_PL
dc.subject rape pl_PL
dc.subject sexual autonomy pl_PL
dc.subject sexual freedom pl_PL
dc.subject Polish Criminal Law pl_PL
dc.subject Istanbul Convention pl_PL
dc.subject CEDAW Convention pl_PL
dc.subject aggression pl_PL
dc.subject violence towards people pl_PL
dc.subject violence towards animals pl_PL
dc.subject perpetrator of violence pl_PL
dc.subject punishment pl_PL
dc.subject criminal law pl_PL
dc.subject law and sociological research pl_PL
dc.subject judges pl_PL
dc.subject prison pl_PL
dc.subject inmates pl_PL
dc.subject penitentiary work pl_PL
dc.subject good executive practice pl_PL
dc.subject rehabilitation pl_PL
dc.subject objectives of a punishment pl_PL
dc.subject imprisonment pl_PL
dc.subject pl_PL
dc.subject Risk-Need-Responsivity Model (RNR) pl_PL
dc.subject assessment pl_PL
dc.subject relapse into crime pl_PL
dc.subject rights of convicted persons pl_PL
dc.subject prison pl_PL
dc.subject detention centre pl_PL
dc.subject internal order pl_PL
dc.subject restorative justice pl_PL
dc.subject victim-offender mediation pl_PL
dc.subject lay opinion pl_PL
dc.subject criminal justice system pl_PL
dc.subject apology pl_PL
dc.subject history of criminology pl_PL
dc.subject criminology in Poland pl_PL
dc.subject Leon Wachholz pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject Sergiusz Piasecki pl_PL
dc.subject offender in literature pl_PL
dc.subject crime in literature pl_PL
dc.subject cognitive values of autobiographical prose pl_PL
dc.title "Archiwum Kryminologii" 2018, t. XL pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account