DSpace Repository

"Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 24/2017

Show simple item record

dc.contributor.author Rekosz-Cebula, Emilia
dc.contributor.author Włodarczyk-Madejska, Justyna
dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Marczewski, Marek
dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Urbaniak, Aneta
dc.contributor.author Rzeplińska, Irena
dc.contributor.author Zarębska, Elżbieta
dc.contributor.author Więcek-Durańska, Anna
dc.contributor.author Nasuta, Magdalena
dc.contributor.author Klimek-Łakomy, Aleksandra
dc.contributor.author Klimek, Joanna
dc.contributor.author Kłapeć, Małgorzata
dc.contributor.author Dziugieł, Milena
dc.contributor.author Szulecka, Monika
dc.contributor.author Drapała, Katarzyna
dc.date.accessioned 2019-09-03T08:06:16Z
dc.date.available 2019-09-03T08:06:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 24/2017 pl_PL
dc.identifier.issn 2084-5383
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/115
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 9-23 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Emilia Rekosz-Cebula (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego), pl_PL
dc.description.abstract WHAT IS PREVENTION pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 24-30 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Justyna Włodarczyk-Madejska (Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract ASSUMPTIONS OF PROCEEDING IN JUVENILE CASES IN THE COURT PRACTICE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 31-37 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski (Zakład Kryminologii INP PAN), mgr Katarzyna Drapała, pl_PL
dc.description.abstract FOREIGNERS IN POLISH PRISONS. THE LAW AND PRACTICE OF TAKING INTO ACCOUNT CULTURAL DIFFERENCES pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 38-56 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Marek Marczewski, (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), dr Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract STATYSTYCZNY OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB POD WPŁYWEM ŚRODKA ODURZAJĄCEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 57-72 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Aneta Urbaniak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski), pl_PL
dc.description.abstract WIELOLETNIE ZAGINIĘCIA OSÓB JAKO EFEKT DZIAŁAŃ PRZESTĘPCZYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 73-78 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWCY I KARA. SKAZANI W PRL NA KARĘ KONFISKATY MIENIA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 79-88 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Elżbieta Zarębska (Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), pl_PL
dc.description.abstract ORZEKANIE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI PRZEZ KOLEGIUM DO SPRAW WYKROCZEŃ PRZY PREZYDENCIE MIASTA ELBLĄGA W LATACH 1972-1974 pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 89105 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Anna Więcek-Durańska (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE DOSTĘPU DO SĄDÓW NA PODSTAWIE ANALIZY STRON INTERNETOWYCH SĄDÓW REJONOWYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 106-124 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Magdalena Nasuta (doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego i Kryminologii), pl_PL
dc.description.abstract OCENA SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZJAWISKA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU ORAZ PRACOWNIKÓW ARESZTU ŚLEDCZEGO I ZAKŁADU KARNEGO W BIAŁYMSTOKU – ANALIZA WŁASNYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 125-136 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Aleksandra Klimek-Łakomy (doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach), pl_PL
dc.description.abstract ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB NIELETNICH ZA CZYNY KARALNE UREGULOWANIE DWUTOROWE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 137-150 >> pl_PL
dc.description.abstract Joanna Klimczak (doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Małgorzata Kłapeć (studentka kryminologii, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract WARSZTATY DLA WIĘŹNIÓW SKRAJNIE DŁUGOTERMINOWYCH PRAWO DO DRUGIEJ SZANSY DLA SKAZANYCH I PIERWSZE KROKI DLA STUDENTÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 151-174 >> pl_PL
dc.description.abstract Milena Dziugieł (absolwentka studiów I stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja IPSiR UW), pl_PL
dc.description.abstract PRZESTRZENNY OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI W WARSZAWIE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 175-177 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski, mgr Monika Szulecka (Zakład Kryminologii INP PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI EUROCRIM 2017 (CARDIFF, 13-16 WRZEŚNIA 2017 R.) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 178-190 >> pl_PL
dc.description.abstract prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, dr hab. prof. INP PAN Anna Kossowska, dr Konrad Buczkowski, dr Paweł Ostaszewski, mgr Maria Ożarowska-Wolder, pl_PL
dc.description.abstract PUBLIKACJE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii pl_PL
dc.subject prevention pl_PL
dc.subject human trafficking pl_PL
dc.subject definition pl_PL
dc.subject social action pl_PL
dc.subject zapobieganie pl_PL
dc.subject handel ludźmi pl_PL
dc.subject prewencja pl_PL
dc.subject definicja pl_PL
dc.subject akcja społeczna pl_PL
dc.subject juvenile justice pl_PL
dc.subject probation officer pl_PL
dc.subject juvenile court pl_PL
dc.subject wymiar sprawiedliwości dla nieletnich pl_PL
dc.subject kurator sądowy pl_PL
dc.subject sąd dla nieletnich pl_PL
dc.subject prison pl_PL
dc.subject foreigners pl_PL
dc.subject incarceration pl_PL
dc.subject therapeutic program pl_PL
dc.subject więzienie pl_PL
dc.subject cudzoziemcy pl_PL
dc.subject uwięzienie pl_PL
dc.subject program terapeutyczny pl_PL
dc.subject crime statistics pl_PL
dc.subject crime of driving motor vehicles under the influence of drugs or alcohol pl_PL
dc.subject road accidents pl_PL
dc.subject driver's sobriety control pl_PL
dc.subject statystyki przestępczości pl_PL
dc.subject przestępstwo prowadzenia pojazdów silnikowych pod wpływem narkotyków lub alkoholu pl_PL
dc.subject wypadki drogowe pl_PL
dc.subject kontrola trzeźwości kierowcy pl_PL
dc.subject disappearance pl_PL
dc.subject missing person pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject social exclusion pl_PL
dc.subject ome abuse pl_PL
dc.subject zniknięcie pl_PL
dc.subject zaginiona osoba pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject wykluczenie społeczne pl_PL
dc.subject nadużycia pl_PL
dc.subject confiscation of property pl_PL
dc.subject crime policy pl_PL
dc.subject legal system of the Polish People's Republic pl_PL
dc.subject empirical research pl_PL
dc.subject konfiskata mienia pl_PL
dc.subject polityka kryminalna pl_PL
dc.subject system prawny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pl_PL
dc.subject badania empiryczne pl_PL
dc.subject Code of Administrative Offences pl_PL
dc.subject administrative offence pl_PL
dc.subject restriction of liberty pl_PL
dc.subject Elblag pl_PL
dc.subject practice pl_PL
dc.subject Kodeks Wykroczeń Administracyjnych pl_PL
dc.subject przestępstwo administracyjne pl_PL
dc.subject ograniczenie wolności pl_PL
dc.subject praktyka pl_PL
dc.subject court websites pl_PL
dc.subject access to justice pl_PL
dc.subject research the court websites pl_PL
dc.subject strony sądowe pl_PL
dc.subject dostęp do wymiaru sprawiedliwości pl_PL
dc.subject analiza stron internetowych sądów pl_PL
dc.subject organized crime pl_PL
dc.subject criminality in the 90s pl_PL
dc.subject Polish criminal groups pl_PL
dc.subject przestępczość zorganizowana pl_PL
dc.subject przestępczość w latach 90 pl_PL
dc.subject polskie grupy przestępcze pl_PL
dc.subject juvenile pl_PL
dc.subject demoralization pl_PL
dc.subject offense pl_PL
dc.subject punishment pl_PL
dc.subject criminal liability pl_PL
dc.subject the act on proceedings in juvenile cases pl_PL
dc.subject art. 10 §2 of the Criminal Code pl_PL
dc.subject correctional facility pl_PL
dc.subject nieletni pl_PL
dc.subject demoralizacja pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject kara pl_PL
dc.subject odpowiedzialność karna pl_PL
dc.subject ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich pl_PL
dc.subject artykuł 10 § 2 Kodeksu karnego pl_PL
dc.subject zakład poprawczy pl_PL
dc.subject więzienie pl_PL
dc.subject praca ze studentami pl_PL
dc.subject kara dożywotniego pozbawienia wolności pl_PL
dc.subject prison pl_PL
dc.subject students activity pl_PL
dc.subject life imprisonment pl_PL
dc.subject 25-year sentence pl_PL
dc.subject przestępczość pl_PL
dc.subject przestrzeń pl_PL
dc.subject miasto pl_PL
dc.subject Warszawa pl_PL
dc.subject zapobieganie przestępczości pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject space pl_PL
dc.subject city pl_PL
dc.subject Warsaw pl_PL
dc.subject crime prevention pl_PL
dc.subject EUROCRIM pl_PL
dc.subject Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego pl_PL
dc.subject Conference of the European Criminological Society pl_PL
dc.title "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 24/2017 pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account