DSpace Repository

"Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 23/2016

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalska, Karolina
dc.contributor.author Tomczyszyn, Dorota
dc.contributor.author Romanowicz, Wiesław
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Szulecka, Monika
dc.contributor.author Włodarczyk-Madejska, Justyna
dc.contributor.author Albińska, Ewa
dc.contributor.author Zarębska, Elżbieta
dc.contributor.author Kosatka, Szymon
dc.contributor.author Dajnowicz-Piesiecka, Diana
dc.contributor.author Jurgielewicz-Delegacz, Emilia
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.date.accessioned 2019-09-02T12:02:48Z
dc.date.available 2019-09-02T12:02:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 23/2016 pl_PL
dc.identifier.issn 2084-5383
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/114
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 7-28 >> pl_PL
dc.description.abstract Karolina Kowalska, pl_PL
dc.description.abstract ZACHOWANIE DEWIACYJNE NIELETNICH NA TERENACH WIEJSKICH (NA PRZYKŁADZIE WSI LASKI, GRABÓW NAD PILICĄ ORAZ ŚWIERŻE GÓRNE) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 29-41 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Dorota Tomczyszyn, dr Wiesław Romanowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), pl_PL
dc.description.abstract ŚRODOWISKO RODZINNE MĘŻCZYZN ODBYWAJĄCYCH KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 42-56 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (IPSiR, Uniwersytet Warszawski), pl_PL
dc.description.abstract NĘKANIE EMOCJONALNE (STALKING) W DOŚWIADCZENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 57-78 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Witold Klaus (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWCY PRZEMOCY MOTYWOWANEJ UPRZEDZENIAMI WOBEC CUDZOZIEMCÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 79-95 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Monika Szulecka (Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract PARADOXES OF FORMAL SOCIAL CONTROL. CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF FOREIGNERS' ACCESS TO THE POLISH TERRITORY AND THE LABOUR MARKET pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 96-99 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Kryminologii), pl_PL
dc.description.abstract THE COURT'S REACTION TO OFFENCES COMMITTED BY JUVENILES pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 100-109 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Elżbieta Zarębska (Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), pl_PL
dc.description.abstract UWAG KILKA NA TEMAT ART. 37B KODEKSU KARNEGO pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 110-127 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Ewa Albińska (Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), pl_PL
dc.description.abstract HISTORIA REGULACJI LEGISLACYJNYCH OGRANICZAJĄCYCH PRZESTĘPCZOŚĆ EKOLOGICZNĄ W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 128-139>> pl_PL
dc.description.abstract mgr Szymon Kosatka (Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), pl_PL
dc.description.abstract (NIE)ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ W POLSCE - PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 140-142 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Justyna Włodarczyk-Madejska (Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM NAUKOWEGO „MOWA NIENAWIŚCI – CZY I JAK SKUTECZNIE PENALIZOWAĆ?”, INP PAN, 14.01.2016 R pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 143-147 >> pl_PL
dc.description.abstract mgr Diana Dajnowicz, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (Zakład Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM MŁODYCH KRYMINOLOGÓW BIAŁYSTOK, 19-20 MAJA 2016 R pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 148-151 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paulina Wiktorska (Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk), pl_PL
dc.description.abstract RECENZJA KSIĄŻKI PSYCHOLOGIA PENITENCJARNA, REDAKCJA NAUKOWA MIECZYSŁAW CIOSEK, BEATA PASTWA – WOJCIECHOWSKA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 152-159 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski, dr Paweł Ostaszewski, pl_PL
dc.description.abstract PUBLIKACJE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII OPUBLIKOWANE W ROKU 2016 pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii pl_PL
dc.subject nieletni pl_PL
dc.subject przestępczość nieletnich pl_PL
dc.subject zachowania dewiacyjne pl_PL
dc.subject demoralizacja pl_PL
dc.subject profilaktyka pl_PL
dc.subject wieś pl_PL
dc.subject juvenile pl_PL
dc.subject minors’ delinquency pl_PL
dc.subject deviant behavior pl_PL
dc.subject demoralization pl_PL
dc.subject prevention pl_PL
dc.subject village pl_PL
dc.subject rodzina pl_PL
dc.subject kara pozbawienia wolności pl_PL
dc.subject zakład karny pl_PL
dc.subject family pl_PL
dc.subject the penalty of deprivation of freedom pl_PL
dc.subject penitentiary pl_PL
dc.subject stalking pl_PL
dc.subject przemoc pl_PL
dc.subject przemoc emocjonalna pl_PL
dc.subject nękanie pl_PL
dc.subject nękanie emocjonalne pl_PL
dc.subject uporczywe nękanie pl_PL
dc.subject violence pl_PL
dc.subject emotional violence pl_PL
dc.subject harassment pl_PL
dc.subject emotional harassment pl_PL
dc.subject persistent harassment pl_PL
dc.subject przestępstwa motywowane uprzedzeniami pl_PL
dc.subject przemoc na tle uprzedzeń pl_PL
dc.subject przemoc przeciw cudzoziemcom pl_PL
dc.subject sprawcy przemocy motywowanej uprzedzeniami pl_PL
dc.subject bias crimes pl_PL
dc.subject biased violence pl_PL
dc.subject violence against immigrants pl_PL
dc.subject perpetrators of bias crimes pl_PL
dc.subject formalna kontrola społeczna pl_PL
dc.subject dostęp cudzoziemców do rynku pracy pl_PL
dc.subject nielegalna migracja pl_PL
dc.subject wyłudzanie dokumentów pl_PL
dc.subject nadużycia prawa migracyjnego pl_PL
dc.subject formal social control pl_PL
dc.subject foreigners’ access to the labour market pl_PL
dc.subject irregular migration pl_PL
dc.subject document fraud pl_PL
dc.subject abuses of immigration rules pl_PL
dc.subject sąd dla nieletnich pl_PL
dc.subject juvenile court pl_PL
dc.subject kara mieszana pl_PL
dc.subject kara kumulatywna pl_PL
dc.subject nowelizacja pl_PL
dc.subject katalog kar pl_PL
dc.subject mixed penalty pl_PL
dc.subject accumulative penalty pl_PL
dc.subject amendment pl_PL
dc.subject catalog of penalties pl_PL
dc.subject przestępstwo ekologiczne pl_PL
dc.subject prawo ochrony środowiska pl_PL
dc.subject historia regulacji pl_PL
dc.subject chroniących środowisko pl_PL
dc.subject environment al crime pl_PL
dc.subject legal of environmental pl_PL
dc.subject compliance with environmental pl_PL
dc.subject requirements pl_PL
dc.subject sieć przestępcza pl_PL
dc.subject zawodowy przestępca pl_PL
dc.subject multiprzestępczość pl_PL
dc.subject upadek polskiej mafii pl_PL
dc.subject Centralne Biuro Śledcze pl_PL
dc.subject policja skarbowa pl_PL
dc.subject metodyka postępowania przygotowawczego pl_PL
dc.subject criminal network pl_PL
dc.subject professional criminal pl_PL
dc.subject multi crime pl_PL
dc.subject the fall of Polish mafia pl_PL
dc.subject Central Investigation Bureau of Police pl_PL
dc.subject tax police pl_PL
dc.subject methodology of investigation pl_PL
dc.subject mowa nienawiści pl_PL
dc.subject penalizacja pl_PL
dc.subject hate speech pl_PL
dc.subject penalization pl_PL
dc.subject Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject National Forum of Young Criminologists pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject kara pl_PL
dc.subject penitentiary psychology pl_PL
dc.subject punishment pl_PL
dc.subject publikacje pl_PL
dc.subject publications pl_PL
dc.subject psychologia penitencjarna pl_PL
dc.title "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 23/2016 pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account