DSpace Repository

"Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 21/2014

Show simple item record

dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Jankowski, Michał
dc.contributor.author Ważny, Andrzej
dc.contributor.author Męzik, Anna
dc.contributor.author Okulski, Marcin
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Fajst, Michał
dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.date.accessioned 2019-08-30T10:45:35Z
dc.date.available 2019-08-30T10:45:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 21/2014 pl_PL
dc.identifier.issn 2084-5383
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/112
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 6-41 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Michał Jankowski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), pl_PL
dc.description.abstract PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM ZAKAZU WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 42-53 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Andrzej Ważny (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), pl_PL
dc.description.abstract STOSOWANIE PRZEZ PROKURATURĘ ART. 62A USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 54-66 >> pl_PL
dc.description.abstract Anna Męzik (Absolwentka studiów I stopnia IPSiR UW), pl_PL
dc.description.abstract RODZAJE KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI ORAZ PRZYPADKI KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI W POLSCE pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 67-73 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Marcin Okulski (Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim), pl_PL
dc.description.abstract SERGIEJ VIKTOROVIČ POZNYŠEV. SHORT REFLECTIONS AND RECOLLECTION ON THE 70TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 74-75 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski (Zakład Kryminologii INP PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO IM. STANISŁAWA BATAWII (WARSZAWA, 22 STYCZNIA 2014 R.) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 76-78 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Paulina Wiktorska (Zakład Kryminologii INP PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „DŁUGOTERMINOWE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W TEORII I PRAKTYCE”, (GDAŃSK 7 – 8 KWIETNIA 2014 R.) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 78-86 >> pl_PL
dc.description.abstract dr Konrad Buczkowski (Zakład Kryminologii INP PAN), dr Michał Fajst (WPiA Uniwersytetu Warszawskiego), dr Paweł Ostaszewski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (IPSiR UW, Zakład Kryminologii INP PAN), pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z XIV KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO (PRAGA, 10–13 WRZEŚNIA 2014 R.) pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 87 >> pl_PL
dc.description.abstract Dobrochna Wójcik, Anna Kossowska, Konrad Buczkowski, Paweł Ostaszewski Paweł, Maryla Ożarowska-Wolder, pl_PL
dc.description.abstract INFORMACJA O PROWADZONYCH BADANIACH KRYMINOLOGICZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 88-96 >> pl_PL
dc.description.abstract Dobrochna Wójcik, Anna Kossowska, Konrad Buczkowski, Paweł Ostaszewski Paweł, Maryla Ożarowska-Wolder, pl_PL
dc.description.abstract PUBLIKACJE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii pl_PL
dc.subject zakazu wstępu na imprezę masową pl_PL
dc.subject impreza masowa pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject karalność pl_PL
dc.subject no admission to mass events pl_PL
dc.subject mass event pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject penality pl_PL
dc.subject narkomania pl_PL
dc.subject przeciwdziałanie narkomanii pl_PL
dc.subject środek odurzający pl_PL
dc.subject drug addiction pl_PL
dc.subject counteracting drug addiction pl_PL
dc.subject intoxicant pl_PL
dc.subject kradzież tożsamości pl_PL
dc.subject ofiara pl_PL
dc.subject zapobieganie kradzieży tożsamości pl_PL
dc.subject finansowa kradzież tożsamości pl_PL
dc.subject kryminalna kradzież tożsamości pl_PL
dc.subject syntetyczna kradzież tożsamości pl_PL
dc.subject identity theft pl_PL
dc.subject victim pl_PL
dc.subject preventing identity theft pl_PL
dc.subject financial identity theft pl_PL
dc.subject criminal identity theft pl_PL
dc.subject synthetic identity theft pl_PL
dc.subject prawo pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject psychologia kryminalna pl_PL
dc.subject law pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject criminal psychology pl_PL
dc.subject Sergiej Viktorovič Poznyšev pl_PL
dc.subject Polskie Towarzystwo Kryminologiczne pl_PL
dc.subject Polish Criminological Society pl_PL
dc.subject kara pozbawienia wolności pl_PL
dc.subject prison sentence pl_PL
dc.subject Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne pl_PL
dc.subject variety pl_PL
dc.subject różnorodność pl_PL
dc.subject European Criminological Society pl_PL
dc.subject teorie kryminologiczne pl_PL
dc.subject polityka kryminalna pl_PL
dc.subject cyberprzestępczość pl_PL
dc.subject przestępczość pl_PL
dc.subject statystyka przestępczości pl_PL
dc.subject demografia przestępczości pl_PL
dc.subject problematyki zwalczania pl_PL
dc.subject criminological theories pl_PL
dc.subject criminal policy pl_PL
dc.subject cybercrime pl_PL
dc.subject criminality pl_PL
dc.subject crime statistics pl_PL
dc.subject crime demographics pl_PL
dc.subject control issues pl_PL
dc.subject handel ludźmi pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject System Identyfikacji Cudzoziemców pl_PL
dc.subject Foreigners Identification System pl_PL
dc.subject human trafficking pl_PL
dc.subject publikacje pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject sekty destrukcyjne pl_PL
dc.subject środki karne pl_PL
dc.subject rynek żywności pl_PL
dc.subject myślenie przestępcze pl_PL
dc.subject lęk przed przestępczością pl_PL
dc.subject prostytucja pl_PL
dc.subject mowa nienawiści pl_PL
dc.subject przestępczość pl_PL
dc.subject profilowanie kryminalistyczne pl_PL
dc.subject dzieciobójstwo pl_PL
dc.subject terror w Polsce pl_PL
dc.subject publications pl_PL
dc.subject destructive sects pl_PL
dc.subject penal measures pl_PL
dc.subject food market pl_PL
dc.subject criminal thinking pl_PL
dc.subject fear of crime pl_PL
dc.subject prostitution pl_PL
dc.subject hate speech pl_PL
dc.subject forensic profiling pl_PL
dc.subject infanticide pl_PL
dc.subject terror in Poland pl_PL
dc.title "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 21/2014 pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account