DSpace Repository

"Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 19/2010-2011

Show simple item record

dc.contributor.author Filip, Małgorzata
dc.contributor.author Niełaczna, Maria
dc.contributor.author Grzyb, Magdalena
dc.contributor.author Czarnecka-Dzialuk, Beata
dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Wiktorska, Paulina
dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Fajst, Michał
dc.date.accessioned 2019-08-27T06:02:45Z
dc.date.available 2019-08-27T06:02:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 19/2010-2011 pl_PL
dc.identifier.isbn 83-900746-2-1
dc.identifier.issn 2084-5383
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/110
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 5-29 >> pl_PL
dc.description.abstract Małgorzata Filip, pl_PL
dc.description.abstract MEDIA A OFIARA PRZESTĘPSTWA pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 30-66 >> pl_PL
dc.description.abstract Maria Niełaczna, pl_PL
dc.description.abstract NADZÓR PENITENCJARNY W POZNAŃSKIM OKRĘGU SĄDOWYM. RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 67-85 >> pl_PL
dc.description.abstract Magdalena Grzyb, pl_PL
dc.description.abstract WYMUSZONE MAŁŻEŃSTWA – KRYMINALIZOWAĆ, CZY NIE KRYMINALIZOWAĆ? pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 86-92 >> pl_PL
dc.description.abstract Beata Czarnecka-Dzialuk, pl_PL
dc.description.abstract MEDIACJA – ZMIANA SPOSOBU MYŚLENIA PRAWNIKÓW SPRAWIEDLIWOŚCI pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 93-104 >> pl_PL
dc.description.abstract Michał Fajst, pl_PL
dc.description.abstract SZTOKHOLMSKA NAGRODA KRYMINOLOGICZNA ZA ROK 2011: ROBERT SAMPSON I JOHN LAUB – SPADKOBIERCY ELEANOR I SHELDONA GLUECKÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 105-111 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z X KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO. LIÉGE, 8 – 11 WRZEŚNIA 2010 ROKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 112-118 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski, Paweł Ostaszewski, Paulina Wiktorska, pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z XI KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO – WILNO, 22 – 24 WRZEŚNIA 2011 ROKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 119 >> pl_PL
dc.description.abstract Dobrochna Wójcik, Anna Kossowska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Maryla Ożarowska-Wolder, pl_PL
dc.description.abstract PUBLIKACJE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII, PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PROBLEMATYKI PRZEMOCY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii pl_PL
dc.subject media pl_PL
dc.subject ofiara przestępstwa pl_PL
dc.subject dziennikarz pl_PL
dc.subject środki masowego przekazu pl_PL
dc.subject prasa codzienna pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject victim of crime pl_PL
dc.subject journalist pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject mass media pl_PL
dc.subject daily press pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject nadzór penitencjarny pl_PL
dc.subject badania pilotażowe pl_PL
dc.subject sędzia pl_PL
dc.subject nadzór sędziowski pl_PL
dc.subject nadzór pl_PL
dc.subject więzień pl_PL
dc.subject penitentiary supervision pl_PL
dc.subject pilot studies pl_PL
dc.subject judge pl_PL
dc.subject judicial supervision pl_PL
dc.subject supervision pl_PL
dc.subject prisoner pl_PL
dc.subject wymuszone małżeństwo pl_PL
dc.subject kryminalizacja pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject forced marriage pl_PL
dc.subject criminalization pl_PL
dc.subject mediacja pl_PL
dc.subject prawnik pl_PL
dc.subject sprawiedliwość pl_PL
dc.subject mediation pl_PL
dc.subject lawyer pl_PL
dc.subject justice pl_PL
dc.subject Nagroda Kryminologiczna pl_PL
dc.subject Robert Sampson pl_PL
dc.subject John Laub pl_PL
dc.subject Eleanor i Sheldon Glueck pl_PL
dc.subject przestępczość pl_PL
dc.subject Criminological Award pl_PL
dc.subject criminality pl_PL
dc.subject Towarzystwo Kryminologiczne pl_PL
dc.subject Criminological Society pl_PL
dc.subject metody badań kryminologicznych pl_PL
dc.subject methods of criminological research pl_PL
dc.subject uzależnienie pl_PL
dc.subject przemoc pl_PL
dc.subject addiction pl_PL
dc.subject violence pl_PL
dc.title "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 19/2010-2011 pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account