DSpace Repository

"Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 17/2008

Show simple item record

dc.contributor.author Goldschneider, Magdalena
dc.contributor.author Klaus, Witold
dc.contributor.author Buczkowski, Konrad
dc.contributor.author Czarnecka-Dzialuk, Beata
dc.contributor.author Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Woźniakowska-Fajst, Dagmara
dc.contributor.author Wójcik, Dobrochna
dc.contributor.author Kossowska, Anna
dc.contributor.author Ożarowska-Wolder, Maryla
dc.date.accessioned 2019-08-23T10:10:02Z
dc.date.available 2019-08-23T10:10:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 17/2008 pl_PL
dc.identifier.isbn 83-900746-2-1 pl_PL
dc.identifier.issn 2084-5383 pl_PL
dc.identifier.uri http://148.81.192.203:8080/xmlui/handle/123456789/108
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 6-39 >> pl_PL
dc.description.abstract Magdalena Goldschneider, pl_PL
dc.description.abstract LĘK PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ W WARSZAWIE W ŚWIADOMOŚCI LUDZI STARSZYCH I STUDENTÓW pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 40-42 >> pl_PL
dc.description.abstract Witold Klaus, pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM KRYMINOLOGICZNEGO. SZTOKHOLM, 16-18 CZERWCA 2008 ROKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 43-54 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka–Dzialuk, pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z XV KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO. BARCELONA, 20 -25 LIPCA 2008 R. pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 55-75 >> pl_PL
dc.description.abstract Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Paweł Ostaszewski, Dagmara Woźniakowska-Fajst, pl_PL
dc.description.abstract SPRAWOZDANIE Z VIII KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO. EDYNBURG, 2-5 WRZEŚNIA 2008 ROKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 76-117 >> pl_PL
dc.description.abstract Dobrochna Wójcik (Redaktor), Anna Kossowska (Redaktor), Dagmara Woźniakowska-Fajst (Redaktor), Maryla Ożarowska-Wolder (Redaktor), pl_PL
dc.description.abstract ZAPIS Z SEMINARIUM ZORGANIZOWANYM DLA UCZCZENIA 55 ROCZNICY POWSTANIA ZAKŁADU KRYMINOLOGII I W 110 ROCZNICĘ URODZIN PROF. STANISŁAWA BATAWII. WARSZAWA, 28 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 118-136 >> pl_PL
dc.description.abstract Dobrochna Wójcik (Redaktor), Anna Kossowska (Redaktor), Dagmara Woźniakowska-Fajst (Redaktor), Maryla Ożarowska-Wolder (Redaktor), pl_PL
dc.description.abstract INFORMACJA O PROWADZONYCH BADANIACH KRYMINOLOGICZNYCH pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.description.abstract << s. 138-139 >> pl_PL
dc.description.abstract Dobrochna Wójcik (Redaktor), Anna Kossowska (Redaktor), Dagmara Woźniakowska-Fajst (Redaktor), Maryla Ożarowska-Wolder (Redaktor), pl_PL
dc.description.abstract PUBLIKACJE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII, PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PROBLEMATYKI PRZEMOCY pl_PL
dc.description.abstract pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii pl_PL
dc.subject lęk przed przestępczością pl_PL
dc.subject lęk pl_PL
dc.subject wiktymizacja pl_PL
dc.subject respondent pl_PL
dc.subject poczucie bezpieczeństwa pl_PL
dc.subject przestępczość pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject badania kryminologiczne pl_PL
dc.subject osoba starsza pl_PL
dc.subject studenci pl_PL
dc.subject fear of crime pl_PL
dc.subject fear pl_PL
dc.subject victimization pl_PL
dc.subject the respondent pl_PL
dc.subject sense of security pl_PL
dc.subject criminality pl_PL
dc.subject criminological tests pl_PL
dc.subject elderly person pl_PL
dc.subject students pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject Sympozjum Kryminologiczne pl_PL
dc.subject Sztokholm pl_PL
dc.subject system więzienny pl_PL
dc.subject zapobieganie przestępczości pl_PL
dc.subject Criminology Symposium pl_PL
dc.subject Stockholm pl_PL
dc.subject prison system pl_PL
dc.subject crime prevention pl_PL
dc.subject policing pl_PL
dc.subject bullying pl_PL
dc.subject Międzynarodowe Towarzystwo Kryminologiczne pl_PL
dc.subject Barcelona pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject przestępstwo pl_PL
dc.subject przestępczość zorganizowana pl_PL
dc.subject przestępczość transgraniczna pl_PL
dc.subject przestępczość miejska pl_PL
dc.subject sprawiedliwość naprawcza pl_PL
dc.subject Konwencja Narodów Zjednoczonych pl_PL
dc.subject International Criminological Society pl_PL
dc.subject Barcelona pl_PL
dc.subject criminology pl_PL
dc.subject crime pl_PL
dc.subject organized crime pl_PL
dc.subject cross-border crime pl_PL
dc.subject urban crime pl_PL
dc.subject restorative justice pl_PL
dc.subject Convention of Nations States pl_PL
dc.subject Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne pl_PL
dc.subject Edynburg pl_PL
dc.subject kryminologia pl_PL
dc.subject kryminologia rozwojowa pl_PL
dc.subject przestępczość pl_PL
dc.subject kara pozbawienia wolności pl_PL
dc.subject nieletni pl_PL
dc.subject sesje warsztatowe pl_PL
dc.subject European Criminological Society pl_PL
dc.subject Edinburgh pl_PL
dc.subject developmental criminology pl_PL
dc.subject penalty imprisonment pl_PL
dc.subject juvenile pl_PL
dc.subject workshop sessions pl_PL
dc.subject 55 rocznica powstania Zakładu Kryminologii pl_PL
dc.subject seminarium pl_PL
dc.subject Anna Kossowska pl_PL
dc.subject Stanisław Batawia pl_PL
dc.subject Zofia Ostrihanska pl_PL
dc.subject Dobrochna Wójcik pl_PL
dc.subject 55th anniversary of the establishment of the Department of Criminology pl_PL
dc.subject seminar pl_PL
dc.subject badania kryminologiczne pl_PL
dc.subject criminological research pl_PL
dc.subject rozwój probacji w Polsce pl_PL
dc.subject development of probation in Poland pl_PL
dc.subject bezpieczeństwo obywateli pl_PL
dc.subject citizen security pl_PL
dc.subject przedmioty pochodzące z przestępstwa pl_PL
dc.subject items from crime pl_PL
dc.subject realizacji zaleceń CPT pl_PL
dc.subject implementation of CPT recommendations pl_PL
dc.subject pion dzielnicowych w Polsce pl_PL
dc.subject district division in Poland pl_PL
dc.subject handel ludźmi pl_PL
dc.subject human trafficking pl_PL
dc.subject oddziały dla niebezpiecznych pl_PL
dc.subject branches for the dangerous pl_PL
dc.subject praca przymusowa pl_PL
dc.subject forced labour pl_PL
dc.subject zapobieganie przestępczości pl_PL
dc.subject crime prevention pl_PL
dc.subject przestępczości cudzoziemców pl_PL
dc.subject crime of foreigners pl_PL
dc.subject system terapeutyczny pl_PL
dc.subject therapeutic system pl_PL
dc.title "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii" nr 17/2008 pl_PL
dc.type Periodical pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account